Συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες για ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Αγίας Νάπας

Συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες για ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Αγίας Νάπας

Με σταθερούς, αποδοτικούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εργασιών ρυθμούς συνεχίζονται χωρίς να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα οι κατασκευαστικές εργασίες της Α΄ Φάσης του ΄Εργου «Βελτίωση/Αναβάθμιση του Παραλιακού Μετώπου Αγίας Νάπας,», οι οποίες άρχισαν αμέσως μετά
την κατάθεση του θεμέλιου λίθου στις 21 Νοεμβρίου του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν, τέλη Μαΐου του 2018.

Ως γνωστό τo πρώτο τμήμα του ΄Εργου περιλαμβάνει πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, αποβάθρες, εξέδρα για εκδηλώσεις, παιδότοπους/παιχνιδότοπους πλατειακούς χώρους, ανθόκηπους με ενδημική χλωρίδα και αστικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια και πριν το τέλος του χρόνου, θα προκηρυχτεί νέος διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του ΄Εργου. Στο νέο τμήμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων γήπεδα, διεθνών προδιαγραφών, beach volley και beach soccer καθώς και ένα μοναδικό για τη χώρα μας skate park. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης όπως επίσης και δημόσιοι χώροι υγιεινής.

Στη φάση αυτή την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία GiovannisLtd. Το πρώτο τμήμα του ΄Εργου συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων, αποτελεί μέρος του συνολικά 6.5 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του μεγαλεπήβολου αυτού Πολεοδομικού έργου τονίζει σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Καρούσος είναι η ορθολογιστική ενοποίηση και οργάνωση όλου του παραλιακού μετώπου, δημιουργώντας φιλόξενους χώρους κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και ξεκούραση, τους οποίους θα απολαμβάνουν τόσο οι επισκέπτες όσο και οι δημότες μας καθώς και η αισθητική, ποιοτική και η κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής.

Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Κυβέρνηση που αναγνώρισαν την συμβολή της Αγίας Νάπας στην οικονομία του τόπου και προχώρησαν το 2015 στην εξαγγελία του έργου και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την πόλη μας να υλοποιείται.

Στις 29 Νοεμβρίου 2016 εκδόθηκε για το έργο θετική γνωμάτευση από την Περιβαλλοντική Αρχή, με αρνητική όμως γνωμάτευση για την κατασκευή των δύο αποβάθρων λόγω του ότι διαπιστώνονταν αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμένα στον ύφαλο με βιοκοινότητες των ειδών Vermetous και Cystoseira. Τόσο η χωροθέτη στη ων δύο αποβάθρων όσο και γενικότερα η προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία (πασσαλώσεις επί των Vermetous, φωτισμός κ.α.) κρίθηκε πως θα επηρέαζαν αρνητικά τα είδη Vermetous.

Ο Δήμος μας σε μια προσπάθεια να μην επηρεαστούν τα προστατευόμενα είδη από το έργο υπέβαλε νέα Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) με εισήγηση για αλλαγές στην χωροθέτηση, με τρόπο που να αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό ο επηρεασμός των ειδών Vermetous, ενώ γίνονται εισηγήσεις για νέες μεθόδους πασσαλώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο μη θρυμματισμός των βράχων που φιλοξενούν τα είδη.

Γίνεται επίσης τροποποίηση του φωτισμού, με τρόπο που να εκπέμπεται λιγότερο φως και με φορά προς τα πάνω και μόνο για τις ώρες που αυτό θα είναι απαραίτητο. Υποβλήθηκε επίσης, μετά από αίτημα της Περιβαλλοντικής Αρχής, Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης και Περιγραφής του Θαλάσσιου Υποστρώματος των Περιοχών που θα κατασκευαστούν οι αποβάθρες.

Οι εισηγήσεις που υπέβαλε ο Δήμος μας έγιναν αποδεκτές από την Περιβαλλοντική Αρχή κι έτσι ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατασκευή των δύο αποβάθρων δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες του πεζόδρομου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα χωρίς τον υφιστάμενο κίνδυνο ατυχημάτων λόγω του βραχώδouς δύσβατου τοπίου της παραλίας, το οποίο εκτείνεται σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου.