Έκτακτη Γενική Συνέλευση ζητάει σε επιστολή του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ζητάει σε επιστολή του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων

Τους προβληματισμούς του, αλλά και τις προτάσεις του για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέα Βύρα. Παράλληλα, ζητάει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

O κ. Καρούσος καλεί την Ένωση Δήμων να αναλάβει δράση και να σταματήσει την παθητική της στάση φέρνοντας ως παράδειγμα την Ένωση Κοινοτήτων.

Επίσης ο κ Καρούσος, αναφέρει ότι η εκτελεστική της Ένωσης Δήμων δρά εκτός των ορών εντολής της αφού αναφέρει ότι «Η Ένωση Δήμων με τις πράξεις της ή εάν θέλετε με τις μη πράξεις της και τη σιωπηρή ανοχή της, δυστυχώς στέλνει το μήνυμα ότι είναι υπέρ των συνενώσεων, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις θέσεις των μελών της».

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας αναφέρει ότι η ομάδα εργασίας που έχει διοριστεί από την εκτελεστική της Ένωσης Δήμων για να διαβουλευθεί με το ΥΠΕΣ δεν είναι αντικειμενική αφού αποτελείται από εκπροσώπους που είτε θα επωφεληθούν από τις συνενώσεις, είτε στηρίζουν τις συνενώσεις και τονίζει τη σημασία στην ομάδα αυτή να διοριστούν εκπρόσωποι από όλες τις επαρχίες και από όλες τις ιδιαιτερότητες των Δήμων, με αντιπροσώπευση τόσο Δήμων που αδικούνται όσο και αυτών που επωφελούνται.

Καλεί τον κ. Βύρα να ζητηθεί να ληφθεί υπόψη η μελέτη της ιταλικής Notoria, που έγινε για λογαριασμό της Ένωσης Δήμων, όπου στη συγκεκριμένη αξιολογήθηκαν όλες οι ιδιαιτερότητες των Δήμων (επικράτεια, πληθυσμός, οικονομικά, ημι-κατεχόμενοι, τουρισμός, υποδομές, οδικά δίκτυα κ.α.) και μάλιστα παρέθεσαν και σχετική βαθμολόγηση όλων των Δήμων, κάτι που δυστυχώς ο Μελετητής του ΥΠΕΣ δεν λαμβάνει υπόψη.

Ο κ. Καρούσος ζητάει η Ένωση Δήμων να μην αποδεχθεί υποχρεωτικές συνενώσεις ή και υποβαθμίσεις των υφιστάμενων Δήμων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν θα ισχύσει το ίδιο και στις κοινότητες, αφού εκτός κάποιων εξαιρέσεων, όλες οι κοινότητες διατηρούν το καθεστώς τους και την οντότητά τους.

Επίσης ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας πιστεύει ότι η Ένωση Δήμων θα πρέπει να απορρίψει την αρχή του ΥΠΕΣ ότι η μείωση του αριθμού των Δήμων δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αναγκαστική προϋπόθεση, και να θέσει τη συζήτηση στη σωστή της βάση. Δηλαδή στο ποιες αρμοδιότητες θα πρέπει να μεταφερθούν στους Δήμους και στο πως θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια σωστή μεταρρύθμιση.

Ο κ. Καρούσος θεωρεί απαραίτητο ότι η Ένωση Δήμων πρέπει να ετοιμάσει τη δική της πρόταση/νομοσχέδιο στη βάση της μελέτης της που εκπόνησε η Ένωση Δήμων, ενώ τονίζει ότι δεν έχει προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με όλους τους Δήμους, κάτι που σήμερα θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη δημιουργία νέων νομοθετημάτων.

Με λύπη ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας σημειώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 9 τουριστικοί Δήμοι στην Κύπρο και ο παράγοντας του τουρισμού δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη, όπως επίσης η οικονομική ευρωστία, η βιωσιμότητα αλλά και η ιδιαιτερότητα του ενεργού πληθυσμού του κάθε Δήμου.