Έμβασμα €610.000 από Ε.Ε για κάλυψη κόστους αναλωσίμων από την Κίνα

Έμβασμα €610.000 από Ε.Ε για κάλυψη κόστους αναλωσίμων από την Κίνα

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η πρόταση που υπέβαλε προς τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάλυψη του κόστους μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αξιολογήθηκε θετικά.  Συγκεκριμένα, το 2020 η Κυπριακή Δημοκρατία ναύλωσε δύο πτήσεις με τις οποίες μεταφέρθηκαν 60 τόνοι / 412 κυβικά μέτρα ιατροφαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων το οποίο αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας το ποσό των 610.000 ευρώ για κάλυψη του κόστους μεταφοράς του συγκεκριμένου υλικού.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, στους τομείς αρμοδιότητας του, που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού αξιοποιώντας παράλληλα ευρωπαϊκά κονδύλια που υπάρχουν για το σκοπό αυτό.