ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 2020

 • Θέτουμε την ολόχρονη τουριστική ανάπτυξη στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, γιατί ο τουρισμός αποτελεί την αποκλει- στική πηγή ευημερίας και οικονομικής ανάπτυξης της Αγίας Νάπας.
 • Αναπτύσσουμε τις τουριστικές υποδομές για βελτίωση της ικανοποίησης τουριστών, εργαζομένων και επιχειρηματιών.
 • Αναπτύσσουμε το επίπεδο υπηρεσιών και καλοφημίας της Αγίας Νάπας.
 • Αναπτύσσουμε τη ζήτηση για να καλύψει ολόχρονα τις ανάγκες σε οικονομική δραστηριότητα.
 • Αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες και επιταχύνουμε τις ενέργειες για ένα ευφάνταστο πρόγραμμα, την «Ολοκλη- ρωμένη Τουριστική Εμπειρία 2020».
 • Εντείνουμε τις προσπάθειες για καθιέρωση μεγάλης εμβέλειας επαναλαμβανομένων και παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκδηλώσεων.
 • Εντείνουμε τις προσπάθειες μας για ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Διασφαλίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δομούμε τις απαιτούμενες υποδομές για μια αειφόρα οικονομική ανάπτυξη.
 • Διασφαλίζουμε την διαχείριση των τουριστικών υποδομών από τη δημοτική αρχή και επανεπένδυση των κερδών σε κοινω- φελείς υποδομές και αναπτυξιακά έργα.
 • Εμπεδώνουμε σωστή τουριστική νοοτροπία, ώστε να προσφέρουμε στους επισκέπτες, ευχάριστες διακοπές σ’ ένα κοσμοπο- λίτικο, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον.
 • Τολμούμε, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρηματίες, να καθιερώσουμε «Κώδικα Αγία Νάπα 2020», ώστε όλοι μας συλλογικά να εργαστούμε για να επαναφέρουμε τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα στο κέντρο της
  Αγίας Νάπας.
 • Τολμούμε να καταπολεμήσουμε τις ανεπιθύμητες πρακτικές αισχροκέρδειας, κραχτισμού, ανεξέλεγκτης οχληρίας, οπτικής ρύπανσης και κάθε μορφής παρανομίας.
 • Τολμούμε να επαναφέρουμε τον ήπιο, κοσμοπολιτικό χαρακτήρα στο κέντρο της Αγίας Νάπας, όπου ανά πάσα ώρα θα επικρατεί στους δρόμους της, ευχάριστη και ευπρεπής ατμόσφαιρα.

Η Αγία Νάπα είναι προνομιακός τουριστικός προορισμός. Με την επανεκλογή μου θα ενταθούν οι προσπάθειες που θα μας φέρουν ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματος μας, για καθιέρωση της Αγίας Νάπας ως το πιο επιτυχημένο και κοσμο-
πολίτικο τουριστικό θέρετρο της Μεσογείου.

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προς τούτο, θα εργαστούμε με ρεαλισμό, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και πάθος για να αναπτύξουμε στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας και για να διασφαλίσουμε τις πηγές εισοδημάτων μας. Παράλληλα, με στοχευμένες κινήσεις και δραστικά μέτρα θα αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες και τις αδυναμίες που υπάρχουν για να προστατέψουμε την καλοφημία μας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Καινοτομούμε και καθορίζουμε τις εξελίξεις ώστε να φέρουμε την Αγία Νάπα στην κορυφή του Μεσογειακού Τουρισμού, ως πρότυπο επιτυχημένου τουριστικού προορισμού έτσι ώστε: