Ανεπηρέαστο το χρονοδιάγραμμα για το έργο ανάπτυξης της περιοχής λιμένα και τη μαρίνας Λάρνακας

Ανεπηρέαστο το χρονοδιάγραμμα για το έργο ανάπτυξης της περιοχής λιμένα και τη μαρίνας Λάρνακας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε σχέση με το έργο ανάπτυξης της περιοχής λιμένα και μαρίνας Λάρνακας, διευκρινίζει ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα για υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης που ήταν προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο 2020 παραμένει ανεπηρέαστο. Οι διαδικασίες για ένα έργο τέτοιου μεγέθους, είναι αναμενόμενα πολύπλοκες και αντιμετωπίζονται με συνέπεια και επαγγελματισμό έχοντας κατά νου τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Νομική Υπηρεσία, την οποία ευχαριστεί για την καθοδήγηση της στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μίσθωσης του λιμανιού, και για την ομαλή παράδοση του λιμένα στον ιδιώτη επενδυτή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης που θα υπογραφεί.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με ικανοποίηση αναφέρει την καλή συνεργασία με τον ιδιώτη επενδυτή, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και προσβλέπει σε μια μακροχρόνια συμβατική σχέση που θα αποφέρει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία της Λάρνακας αλλά και στην οικονομία του τόπου γενικότερα.