Αρχίζει πιλοτικά από Σεπτέμβριο η μεταφορά μαθητών δημοτικού από σπίτι σε σπίτι, με λεωφορείο

Αρχίζει πιλοτικά από Σεπτέμβριο η μεταφορά μαθητών δημοτικού από σπίτι σε σπίτι, με λεωφορείο

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος παρέστη σήμερα στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής  για τη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή κυλιόμενου ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία, στα σχολεία και σε άλλους οργανισμούς για αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και πώς θα επηρεάσει τυχόν αλλαγές στα ωράρια εργασίας δημοσίου τομέα και εκπαίδευσης το κυκλοφοριακό.

Κατά τη συνεδρία, ο κ. Καρούσος ανακοίνωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού τη νέα δράση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που αφορά στη μεταφορά με λεωφορείο μαθητών Δημοτικών Σχολείων από το σπίτι στα σχολεία τους. Η δράση θα μπει σε πιλοτική εφαρμογή τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι η παραλαβή και η παράδοση των μαθητών θα γίνεται από και προς το σπίτι με λεωφορείο στην παρουσία συνοδού. Το πιλοτικό πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο κ. Καρούσος, θα εφαρμοστεί για περίοδο έξι μηνών και έχουν επιλεγεί σχολεία από αστικές, τουριστικές, απομακρυσμένες, ακριτικές και ορεινές περιοχές, ώστε να καταγραφούν πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής. Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, ο στόχος είναι το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σε σχέση με τα ωράρια των σχολείων, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η κυκλοφορική συμφόρηση κατά τις ώρες πρωινής και απογευματινής αιχμής είναι κάτι που απασχολεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται διάφορες δράσεις, όπως η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στα σημεία φώτων τροχαίας, που θα διαχειρίζονται την τροχαία κίνηση, καθώς και η ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Εξήγησε πως το Υπουργείο, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκωσίας (ΣΒΑΚ), το πρώτο παραδοτέο θα είναι η μελέτη σε σχέση με τον κυλιόμενο ωράριο και προς αυτή την κατεύθυνση διενεργεί αυτή την περίοδο μελέτη με μετρήσεις, προσομοιώσεις και ερωτηματολόγια. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της μελέτης, ανέφερε ο κ. Καρούσος

«Η τροποποίηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων, πιστεύω θα βελτιώσει σημαντικά το κυκλοφοριακό και η οποιαδήποτε απόφαση για τη Δημόσια Υπηρεσία θα πρέπει να ισχύει και στα σχολεία. Θα έχουμε σύντομα τη μελέτη με τις προτάσεις και τις εισηγήσεις και θα πρέπει να περιμένουμε τη μελέτη πριν τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης, αφού ο στόχος είναι να λύσουμε το κυκλοφοριακό και όχι να το μεταφέρουμε από μια ώρα σε άλλη», είπε ο κ. Καρούσος.

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εξέφρασαν την ανάγκη επίλυσης του σοβαρού προβλήματος της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ανέφεραν ότι θα αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της μελέτης. Ευχαρίστησαν δε τον κ. Υπουργό για την παρουσία του στη συνεδρία της Επιτροπής και για τις απόψεις που κατέθεσε.