Γραπτή δήλωση του Γ.Καρούσου για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ σε σχέση με τη Δέσμη Fit-for-55 και τις αερομεταφορές

Γραπτή δήλωση του Γ.Καρούσου για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ σε σχέση με τη Δέσμη Fit-for-55 και τις αερομεταφορές

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ που διεξήχθη χθες στο Λουξεμβούργο και οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα κατά τις πρωινές ώρες, συζητήθηκε, στο πλαίσιο του Νομοθετικού Πακέτου Fit-for-55, και η Αναθεώρηση της Οδηγίας συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις αεροπορικές μεταφορές (ETS Aviation).

Λόγω της σημασίας του θέματος για την Κύπρο, στη συζήτηση, πέραν του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, συμμετείχε και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος. Ακολουθεί γραπτή δήλωση του Υπουργού Μεταφορών για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου σε σχέση με τα θέματα των αερομεταφορών:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Με πρωτοβουλία της Κύπρου, στο κείμενο της Οδηγίας περιλήφθηκε ο Μηχανισμός Επιβράβευσης για τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF Allowance Mechanism), ένας μηχανισμός που θα βοηθήσει στον μετριασμό της αύξησης του κόστους καυσίμου που θα παρατηρηθεί αρχικά με τη χρήση των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

Θα διατεθούν 20 εκατομμύρια δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να υποβοηθήσουν τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων έτσι ώστε να καλυφθεί η αύξηση του κόστους έναντι συμβατικών καυσίμων στο 70%. Με αυτόν τον μηχανισμό, ο ευρωπαϊκός τομέας των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, θα έχει ουσιαστικό όφελος που θα ανέρχεται σε περίπου 1,1 δις ευρώ.

Επιπρόσθετα, καταφέραμε να αναδείξουμε τις δυσανάλογες επιπτώσεις για τα νησιώτικα κράτη μέλη της ΕΕ από την εφαρμογή των νέων προνοιών στο ETS Aviation και έτσι στο κείμενο της Οδηγίας συμπεριλήφθηκε ειδική αναφορά σε νησιώτικα κράτη μεγέθους μικρότερου από 10,000χμ² για τα οποία η διαφορά του κόστους στα καύσιμα θα καλύπτεται στο 100%. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια δεξαμενή επιδότησης που θα φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και που πρόσβαση θα έχει και η Κύπρος.

Βασική επιδίωξή μας στις διαπραγματεύσεις ήταν να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος δεν θα επηρεαστεί αρνητικά. Ως εκ τούτου, επιμείναμε στην ανάγκη διεξαγωγής μελέτης που να επιμετρά τις συνέπειες της εφαρμογής της Οδηγίας αυτής σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και τη συνδεσιμότητά μας, κάτι που καταφέραμε και περιλήφθηκε στην Οδηγία.

Όταν μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος προτείνει λύσεις και εργαλεία τα οποία υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε μόνο περήφανοι μπορεί να νιώθουμε. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας από τη Διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα την οποία στήριξαν 12 κράτη μέλη της ΕΕ, και προχωρήσαμε με αναλυτική έρευνα των επιπτώσεων του νομοθετικού πακέτου Fit-for-55 στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, την οποία κοινοποιήσαμε σε όλα τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, ταξιδέψαμε και είχαμε συναντήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών όπως την ΙΑΤΑ, Α4Ε και ACI, αναλύοντας και προβάλλοντας τις διάφορες προτάσεις και εισηγήσεις μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους λειτουργούς τόσο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσο και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο κ. Παύλο Κόμπο και τους λειτουργούς στη ΜΑΕΕ που εργάστηκαν σκληρά για να έχουμε τα θετικά αυτά αποτελέσματα».