Δημιουργία ενός από τους τρεις καλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη – Συνένωση Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Λιοπετριού

Δημιουργία ενός από τους τρεις καλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη – Συνένωση Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Λιοπετριού

Δεν αμφιβάλει κανείς ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη και απαίτηση της τοπικής κοινωνίας

Δεν αμφιβάλει κανείς ότι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη και απαίτηση της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο, των συνενώσεων θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις ούτως ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο τουρισμός.

Σε σχέση με την Αγία Νάπα είναι σημαντικό να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το όραμα που έχει θέσει γ’ αυτήν η εθνική στρατηγική τουρισμού της χώρας μας, με στόχο μέχρι το 2030 να μετατραπεί σε έναν από τους τρείς καλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

Η Αγία Νάπα σήμερα είναι ένα παγκόσμιο brand ,που αξίζει δισεκατομμύρια αφού προσφέρει ετησίως στο ΑΕΠ της Κύπρου 800 εκατομ. και φιλοξενεί το 30% των τουριστικών διανυκτερεύσεων της χώρας, με περισσότερες από 30,000 τουριστικές κλίνες με ισοδύναμο πληθυσμό σύμφωνα με σχετική μελέτη. 40,000, κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση, με προϋπολογισμό 20 εκατομ. και με τρόπο λειτουργίας ο οποίος έχει πετύχει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης τόσο από τους επισκέπτες, δημότες αλλά και τις επιχειρήσεις, αναδεικνύει την Αγία Νάπα ως τη μητρόπολη του κυπριακού τουρισμού.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στα σενάρια συνενώσεων, από την Κυβέρνηση και τη Βουλή. Πρέπει, να προταθούν λύσεις μέσω των οποίων η Αγία Νάπα θα ενισχυθεί και δεν θα απορροφηθεί.
Σύμφωνα με μελέτη του διεθνούς ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου Ernst and Young (EY) εάν δεν αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τότε, θα τεθεί σε κίνδυνο το τουριστικό προϊόν. Παράλληλα, θα επηρεαστούν οι επενδύσεις , θα υποβαθμιστεί το brand, η ετήσια συνεισφορά της στο ΑΕΠ, με αντίκτυπο στο στόχο και το όραμα που έχει τεθεί από την εθνική στρατηγική τουρισμού.

Στο πλαίσιο των συνενώσεων ο Δήμος Αγίας Νάπας, μετά που έλαβε υπόψη οικονομικά, τουριστικά κριτήρια και προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με μελέτες και έρευνες αποφάσισε τη συνένωσή του με τον Δήμο Σωτήρας και την Κοινότητα Λιοπετριού. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της Κύπρου με ένα παραλιακό μέτωπο 25 χιλιομέτρων.

Η συνένωση αυτή λύνει σε σημαντικό βαθμό τις διάφορες προκλήσεις και αντιμετωπίζει αρκετές από τις ιδιαιτερότητες της Αγίας Νάπας αφού δεν θα απορροφηθεί από κανένα, το brand θα διατηρηθεί προς όφελος όλων και ο τουρισμός θα ενισχυθεί. Έτσι, θα λυθούν αρκετές επιχειρησιακές και διοικητικές προκλήσεις αφού ο νέος Δήμος θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά την επόμενη μέρα.

Ταυτόχρονα, θα συνδυαστούν τα οφέλη του τουρισμού, τα οικονομικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα της Αγίας Νάπας με τα οφέλη της ενδοχώρας, του κοινού παραλιακού μετώπου και του πληθυσμού της Σωτήρας και του Λιοπετριού.

Το σενάριο αυτό επιβεβαιώνεται από αρκετές μελέτες και έρευνες τις οποίες έχουν εκπονήσει διεθνείς οργανισμοί, ελεγκτικοί οίκοι και ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικά επίσης είναι τα αποτελέσματα της έρευνας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ESPOΝ, το οποίο στηρίζει τη χάραξη των πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται ότι η Αγία Νάπα αποτελεί ένα από τα επτά κέντρα εργασίας της Κύπρου και το κέντρο εργασίας της Σωτήρας και του Λιοπετρίου.