Δωρεάν έκδοση έξυπνης κάρτας MotionBusCard για τους κατόχους κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους χαμηλοσυνταξιούχους

Δωρεάν έκδοση έξυπνης κάρτας MotionBusCard για τους κατόχους κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους χαμηλοσυνταξιούχους

Δωρεάν έκδοση έξυπνης κάρτας MotionBusCard για τους κατόχους κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στη Γνωστοποίηση Κομίστρων του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενημερώνουν για τα ακόλουθα:

  1. Κάτοχοι κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Επωφελούνται έκπτωσης 50% στα κόμιστρα των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν την προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα (MotionBusCard). Σχετική πληροφόρηση για τους δικαιούχους κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf.

  1. Δικαιούχοι Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου:

Επωφελούνται δωρεάν διακίνησης στις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν την προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα (MotionBusCard). Σχετική πληροφόρηση για τους δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στον σύνδεσμο: http://www.wbas.dmsw.gov.cy/dmsw/.

Μετά από αίτημα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022, το κόστος των €5 για την έκδοση της MotionBusCard δεν θα καταβάλλεται από τους δικαιούχους που αναφέρονται πιο πάνω.

Η MotionBusCard εκδίδεται στις πιο πάνω ομάδες πολιτών με την απαραίτητη προσκόμιση στα σημεία πώλησης/έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου για σκοπούς ταυτοποίησης, καθώς και των πιο κάτω:

  • Κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Επιστολή έγκρισης Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για τους λήπτες Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, ή
  • Κοινωνική κάρτα ή βεβαίωση δικαιούχου της κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους κατόχους κοινωνικής κάρτας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σχετική πληροφόρηση για την MotionBusCard είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.motionbuscard.org.cy/ticket.