Δωρεάν κάρτα διακίνησης λεωφορείων για δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου

Δωρεάν κάρτα διακίνησης λεωφορείων για δικαιούχους Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώνουν ότι, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται στη Γνωστοποίηση Κομίστρων του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι δικαιούχοι Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου μπορούν να επωφεληθούν της δωρεάν κάρτας των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία, νοουμένου ότι εξασφαλίζουν την προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα (MotionBusCard).

Συγκεκριμένα, η MotionBusCard εκδίδεται στους συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα με την απαραίτητη προσκόμιση στα σημεία πώλησης/έκδοσης των πιο κάτω:

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο για σκοπούς ταυτοποίησης,
  • Κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Επιστολή έγκρισης Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Η MotionBusCard εκδίδεται στα σημεία πώλησης/έκδοσης εισιτηρίων με επίδειξη της παλαιάς κάρτας Χαμηλοσυνταξιούχου που είχε αποσταλεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της επιστολής έγκρισης ως δικαιούχους του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου.

Δικαιούχοι που δεν έχουν στην κατοχή τους την κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή την επιστολή έγκρισης δικαιούχου Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου, μπορούν να αιτηθούν για έκδοση βεβαίωσης δικαιούχου Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων μέσω:

Επιστολής στην διεύθυνση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στη διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 46, 1066 Λευκωσία, ή Φαξ στον αριθμό 22 803 048, ή Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eee@mlsi.gov.cy με θέμα «Βεβαίωση δικαιούχου Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου».
Για διευκόλυνση των χαμηλοσυνταξιούχων, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκονται σε επικοινωνία για εξεύρεση εναλλακτικής μεθόδου επιβεβαίωσης των εν λόγω δικαιούχων.

Διευκρινίζεται πως οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν οποιοδήποτε βοήθημα για διακινήσεις με Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία, μέσω του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων, δεν είναι δικαιούχοι έκδοσης/χρήσης της δωρεάν MotionBusCard.

Τέλος, για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των δικαιούχων, έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 για έκδοση της δωρεάν MotionBusCard, ενώ, μετά από οδηγίες του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση, το κόστος των €5 για την έκδοση της MotionBusCard δεν θα καταβάλλεται από τους δικαιούχους της πιο πάνω πολιτικής.

Σχετική πληροφόρηση για την MotionBusCard είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.motionbuscard.org.cy/ticket.