Ελεύθερη και δωρεάν είσοδος σε 12 Μουσεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Ελεύθερη και δωρεάν είσοδος σε 12 Μουσεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Την πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο σκοπός των τροποποιήσεων στους Κανονισμούς που προωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο είναι να ενσωματωθούν σε αυτούς αποφάσεις πολιτικής που έχουν ληφθεί και, μεταξύ άλλων, αφορούν την κατάργηση των τελών εισόδου σε 12 Μουσεία που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, τα 12 Μουσεία στα οποία η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δωρεάν είναι:

 • Κυπριακό Μουσείο
 • Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)
 • Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου και Αρχαιολογικός Χώρος
 • Μουσείο Κυπριακού Σιδηροδρόμου Ευρύχου
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
 • Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας, Λεύκαρα
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
 • Μουσείο Λαΐκής Τέχνης Γεροσκήπου
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς

Επιπρόσθετα, οι τροποποιήσεις των Κανονισμών προνοούν την προσθήκη στις ομάδες που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε Μουσεία και Αρχαία Μνημεία δύο νέων κατηγοριών δικαιούχων, και συγκεκριμένα των οικογενειών με τρία παιδιά και των συνταξιούχων.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως στους υφιστάμενους Κανονισμούς προστεθούν πρόνοιες για δυνατότητα τέλεσης πολιτικών γάμων σε καθορισμένα Αρχαία Μνημεία και Μουσεία με την καταβολή συγκεκριμένων τελών και με καθορισμένο αριθμό ατόμων που θα δύνανται να παρευρεθούν.

Οι εν λόγω Κανονισμοί θα υποβληθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.