Επέκταση Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες μέχρι τέλος Ιουνίου 2022

Επέκταση Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες μέχρι τέλος Ιουνίου 2022

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων χαιρετίζει με ικανοποίηση την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της επέκτασης της εφαρμογής του Σχεδίου Κινήτρων προς τις Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022.

Σκοπός του σχεδίου είναι η επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών, θα στηρίξει τον τομέα του τουρισμού και ευρύτερα την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το σχέδιο εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου 2020 και στον βαθμό που η πανδημία το επέτρεψε αξιοποιήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες που προσφέρουν πτήσεις που συνδέουν την Κύπρο με τον υπόλοιπο κόσμο. Στο σχέδιο δικαιούχοι είναι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. C(2022)1084 final, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, ενώ υπάρχει σωρευτική οροφή ύψους €2.3εκ., με βάση την οποία εάν οι δικαιούχοι λάβουν ενίσχυση είτε στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου ή ενίσχυση στο πλαίσιο άλλων μέτρων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την ενότητα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ανώτατο όριο ανά επιχείρηση, όπως ορίζεται στο Μέρος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και στο Μέρος 2(6) της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να γίνει σεβαστό.

Το συνολικό κόστος του σχεδίου υπολογίζεται σε 6.13 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022 και αναμένεται να τύχει αξιοποίησης από 60 αεροπορικές εταιρείες. Το ύψος της επιχορήγησης θα παραχωρείται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχέδιο κινήτρων, το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Hermes Airports Ltd.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ευχαριστήσει για ακόμη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του αιτήματος και την στήριξη που προσφέρει στη δύσκολη αυτή περίοδο. Όπως αναφέρει ο κ. Καρούσος, πέραν από την παροχή κινήτρων μέσω του Σχεδίου, ως κράτος η Κύπρος έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αεροπορική συνδεσιμότητα με την ετοιμασία και την προώθηση της Διακήρυξης για την Αεροπορική Συνδεσιμότητα. Κύριος στόχος της Διακήρυξης είναι η στήριξη του τομέα των αερομεταφορών, και δη του πλήγματος που υπέστησαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με επίκεντρο τα περιφερειακά και νησιωτικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία της Κύπρου έτυχε θερμής αποδοχής από άλλα 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αναμένεται να συνυπογράψουν τη Διακήρυξη τον ερχόμενο Απρίλιο.