Επίτευξη συμφωνίας για επιβολή χαμηλότερων χρεώσεων για εισαγωγές/εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων με χαμηλής αξίας προϊόντα

Επίτευξη συμφωνίας για επιβολή χαμηλότερων χρεώσεων για εισαγωγές/εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων με χαμηλής αξίας προϊόντα

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Διαχειριστή Τερματικού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Λεμεσού, για επιβολή χαμηλότερων χρεώσεων στην εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν χαμηλής αξίας προϊόντα.

Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις που συμφωνήθηκαν είναι €150 ανά 20 ποδών εμπορευματοκιβώτιο και €213 ανά 40 ποδών εμπορευματοκιβώτιο. Οι γενικές χρεώσεις για χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων ήταν €214 ανά 20 ποδών εμπορευματοκιβώτιο και €328 ανά 40 ποδών εμπορευματοκιβώτιο, με τη μείωση να ανέρχεται στα €64 και €115 αντίστοιχα. Με την παρούσα συμφωνία διασφαλίζεται η συνέχιση των εξαγωγών και των εισαγωγών ανακυκλώσιμων υλικών, μπεντονίτη και άλλων ευτελών υλικών, τα οποία λόγω της ευαίσθητης αξίας τους επηρεάστηκαν σημαντικά.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος χαιρετίζει τη συμφωνία και ευχαριστεί όλες τις πλευρές για την εποικοδομητική στάση τους στη διαβούλευση, που οδήγησε στο θετικό αποτέλεσμα. «Η μείωση των υπό αναφορά χρεώσεων αποτελούσε εδώ και καιρό προτεραιότητα του Υπουργείου και συνιστά πολύ σημαντική εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η συμφωνία που επετεύχθη επιλύει ακόμα ένα πρόβλημα εν μέσω της πίεσης που δέχεται και η οικονομία της Κύπρου, εξαιτίας των αυξήσεων που προκαλεί ο παγκόσμιος πληθωρισμός. Αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει, με προσήλωση, να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Λιμένων, των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και κυρίως των πολιτών», αναφέρει ο κ. Καρούσος.