Επίτευξη συμφωνίας με τις διαχειρίστριες εταιρείες του Λιμένα Λεμεσού για  εφαρμογή μικρότερων αυξήσεων

Επίτευξη συμφωνίας με τις διαχειρίστριες εταιρείες του Λιμένα Λεμεσού για εφαρμογή μικρότερων αυξήσεων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με ικανοποίηση ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τους ιδιώτες διαχειριστές του Λιμένα Λεμεσού, για εφαρμογή σαφώς μικρότερων αυξήσεων από τα όσα προνοούνται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, η οποία θα συνδυαστεί με την αποπληρωμή από το Κράτος του δανείου, ύψους 5 εκ. ευρώ που αφορά τους λιμενεργάτες.

Οι χρεώσεις για τις εργασίες, για τις οποίες απαιτείται η απασχόληση λιμενεργατών, θα έχουν μικρότερες αυξήσεις από το 16,62% που είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη περίοδο και προβλεπόταν με βάση τις πρόνοιες της Σύμβασης
Παραχώρησης. Ανάλογα με το φορτίο, οι χρεώσεις θα αυξηθούν κατά 5,87% κατά μέσο όρο για τον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και κατά 9,8% περίπου για τον Τερματικό Σταθμό Εμπορίου.

Η σχετική απόφαση για αποπληρωμή του δανείου από το Κράτος λήφθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κυβέρνησης να επιστρέψει στους εμπορευόμενους και, κατ’ επέκταση, στους καταναλωτές, μέρος του οικονομικού οφέλους της εμπορικοποίησης του Λιμένα. Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί αφορά όλες τις χρεώσεις που επηρεάζουν την εισαγωγή και την εξαγωγή προϊόντων και, κατά συνέπεια, την οικονομία του τόπου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών και οι τρεις διαχειρίστριες εταιρείες συμφώνησαν όπως αρχίσει ο διάλογος για διαφοροποίηση του δείκτη αναπροσαρμογής των χρεώσεων (indexation), ώστε αυτός να καταστεί πιο
αντιπροσωπευτικός σε σχέση με τις λιμενικές δραστηριότητες.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος χαιρετίζει την επιτυχή κατάληξη των διαβουλεύσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και ευχαριστεί τις εταιρείες για την εποικοδομητική στάση που έχουν επιδείξει.

Η κατάληξη σε συμφωνία, σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, δείχνει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες, έτσι ώστε να περιορίσει σημαντικά τις αυξήσεις που είχαν αρχικά ανακοινωθεί.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, τα δύο μέρη θα παραμείνουν σε διαβούλευση και συνεννόηση, με στόχο την επίλυση κι άλλων θεμάτων που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Λιμένα Λεμεσού.