Επανεξέταση μελέτης από το Υπ. Εσωτερικών ζητά ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Επανεξέταση μελέτης από το Υπ. Εσωτερικών ζητά ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Ο κ. Γιάννης Καρούσος με επιστολή του στο Υπ. Εσωτερικών ζητά επανεξέταση μελέτης που δεν λαμβάνει υπόψη τη συνένωση Αγίας Νάπας-Σωτήρας-Λιοπετρίου

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σχετικά με την τεχνοοικονομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον μελετητή του Υπουργείου Εσωτερικών .

Ο κ. Καρούσος στην επιστολή του επισημαίνει πως στη συγκεκριμένη μελέτη τα αποτελέσματα παραπλανούν και δεν οδηγούν σε σωστά και αντικειμενικά συμπεράσματα αφού δεν λήφθηκε υπόψη από τη μία το σενάριο συνένωσης των Δήμων Αγίας Νάπας – Σωτήρας και κοινότητας Λιοπετριού, όπως επίσης στους υπολογισμούς τους για τα σενάρια της επαρχίας Αμμοχώστου για την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι αντί να χρησιμοποιεί τον ισοδύναμο τους πληθυσμό χρησιμοποιεί αυτόν της καταγραφής.

Συγκεκριμένα ο κ. Καρούσος αναλύει τις ενστάσεις του για την μελέτη στα πιο κάτω σημεία:
1. Η μελέτη δεν εξετάζει ή και αποφεύγει να εξετάσει το σενάριο Αγία Νάπα – Σωτήρα – Λιοπέτρι, και Παραλίμνι – Δερύνεια – Φρέναρος και εξετάζει μόνο το Αγία Νάπα – Σωτήρα και Παραλίμνι – Δερύνεια. Ο μελετητής κατείχε όλα στοιχεία και θα μπορούσε εύκολα να υπολογίσει και αυτή την επιλογή αφού στο σενάριο εναλλακτική 3 για την επαρχία Αμμοχώστου συμπεριλαμβάνει και το Λιοπέτρι και το Φρέναρος. Το σενάριο αυτό συζητήθηκε και σε σχετική συνάντηση που είχαμε μαζί του στο υπουργείο παρουσία υπηρεσιακών και του ιδίου του μελετητή.

2. Είμαι βέβαιος ότι εάν εξέταζε ως όφειλε το σενάριο αυτό τότε θα ήταν υποχρεωμένος να το προτείνει αφού θα είχε ιδιαίτερα εξαιρετικά ψηλές εξοικονομήσεις συν τα οφέλη που θα έχει ο νέος Δήμος με τη διατήρηση της ονομασίας δηλαδή του brand προς όφελος της Σωτήρας και του Λιοπετριού.

3. Παράκληση μου είναι να γίνει επικαιροποίηση της μελέτης με το σενάριο αυτό, είναι κάτι που ο μελετητής οφείλει να πράξει, σε κάθε άλλη περίπτωση τα συμπεράσματα της μελέτης παραπλανούν.

4. Ο μελετητής αγνοεί παντελώς το θέμα του τουρισμού και το γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί των οικονομικών τους και που όλα τα στοιχεία τους και δεδομένα τους προέρχονται από τον ισοδύναμο/ενεργό πληθυσμό και όχι από τον πληθυσμό σύμφωνα και με την απογραφή. Ο μελετητής οφείλει να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να κάνει τους υπολογισμούς του για την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι σύμφωνα με τον ισοδύναμο πληθυσμό αφού αυτό είναι το σωστό, το δίκαιο και μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα. Αυτό σας το τονίσαμε και το τεκμηριώσαμε με την επιστολή μας 5/2/2019.

5. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι τα 16.4 εκ έσοδα της Αγίας Νάπας η τα 14 εκ. περίπου σε δαπάνες, για το 2017, δημιουργούνται μόνο από τους 3212 κατοίκους. Στην Αγία Νάπα για παράδειγμα ο ισοδύναμος πληθυσμός είναι 11.3 φορές μεγαλύτερος (36,272) από τον πληθυσμό της απογραφής (3212). Τα έσοδα της Αγίας Νάπας το 2017 (16.4εκ), όπως και οι δαπάνες (14.3εκ) δημιουργήθηκαν από τον ισοδύναμο πληθυσμό δηλαδή των 36,272 και όχι από τον πληθυσμό της απογραφής 3212. Η ίδια αρχή ισχύει και για το Παραλίμνι αφού ο ενεργός του πληθυσμός είναι (44,332) 3 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της απογραφής(14963 )

6. Λόγω των πιο πάνω η μελέτη καταλήγει σε λάθος συμπεράσματα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Αγία Νάπα και το Παραλίμνι διαθέτουν ενεργό πληθυσμό πολλαπλάσιο αρκετές φορές από αυτόν της απογραφής τους. Και αυτή η ιδιαιτερότητα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. ο Μελετητής όφειλε να φέρει τα πληθυσμιακά δεδομένα σε κανονικότητα (Normalised) ούτος ώστε να μπορούν να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα.

7. Ο Ισοδύναμος πληθυσμός της Αγίας Νάπας αλλά και του Δήμου Παραλιμνίου υπολογίστηκε με βάση τον ορισμό της στατιστικής υπηρεσίας η οποία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι ισοδύναμος πληθυσμός ορίζεται ως το “οργανικό βιοαποικοδομήσιμο φορτίο που έχει ΒΑΟ πέντε ημερών (ΒΑΟ5) ίσο με 60g οξυγόνου ανά ημέρα” ( Παράρτημα Α). Με βάση τα πιο πάνω και χρησιμοποιώντας τη ροή προς το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου κατά το 2017 κατά μέσο όρο ολόχρονα.
a. η Αγία Νάπα έχει ισοδύναμο πληθυσμό 36,272
b. το Παραλίμνι έχει ισοδύναμο πληθυσμό 44,332

Με τα πιο πάνω νούμερα θα έπρεπε να γίνουν όλοι οι υπολογισμοί για τους 2 πιο πάνω Δήμους σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν στην μελέτη

8. Εάν για την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας τον ισοδύναμο πληθυσμό τότε οι εξοικονομήσεις θα είναι τουλάχιστον κατά 68% μειωμένες σε σχέση με αυτές που υπολογίζει ο μελετητής για το σενάριο του ενός Δήμου η αυτό της συνένωσης Αγίας Νάπας –Παραλιμνίου και θα απορριφθεί οποιοδήποτε σενάριο έχει σχέση με συνένωση Αγίας Νάπας με Παραλίμνι. Αντίθετα θα ενισχυθεί σημαντικά το τεχνοοικονομικό του σεναρίου Αγία Ναπα – Σωτήρα – Λιοπέτρι και Παραλιμνίου – Δερύνειας – Φρενάρου (το οποία και δεν εξετάστηκαν και πρέπει να εξεταστούν)

9. Όλοι οι υπολογισμοί για την επαρχία Αμμοχώστου θα έπρεπε να γίνονται με βάση ότι ο πληθυσμός είναι ως εξής:
a. Η Αγία Νάπα έχει ισοδύναμο πληθυσμό 36,272
b. Το Παραλίμνι έχει ισοδύναμο πληθυσμό 44,332
c. Η Σωτήρα με βάση την απογραφή 5374
d. Η Δερύνεια με βάση την απογραφή 5844
e. Το Λιοπέτρι με βάση την απογραφή 4591
f. Το Φρέναρος με βάση την απογραφή 4298

10. για να κατανοήσετε τις στρεβλώσεις και το τι εννοώ σας παραθέτω μερικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι οι μέσοι όροι μειώνονται κατά 68% όταν χρησιμοποιηθεί ο ενεργός /ισοδύναμος πληθυσμός .

a. Στο γράφημα 31 της μελέτης με τίτλο, ίδια έσοδα ανά κάτοικο, η Αγία Νάπα με βάση τους υπολογισμούς του μελετητή έχει αποτέλεσμα 4517,4 ευρώ ανά κάτοικο, εάν όμως χρησιμοποιηθεί ο ισοδύναμος πληθυσμός δηλαδή το 36272 τότε το αποτέλεσμα θα είναι 400. Για το Παραλίμνι μειώνετε από το 1154 στο 389. Ο μέσος όρος δε μειώνετε από το 1188,3 που υπολογίζει ο μελετητής στα 381,3. Η διαφορά όπως θα κατανοείτε είναι σημαντική καθώς πρόκειται για μία μείωση του μέσου όρου κατά 68% και αυτό ισχύει για όλους του υπολογισμούς.

b. Το ίδιο ισχύει και στον υπολογισμό του γραφήματος 32 , δαπάνες ανά κάτοικο ενιαίου Δήμου ελεύθερης Αμμοχώστου με τον μέσο όρο να μειώνετε επίσης κατά 68% από τα 1323 ανα κάτοικο στα 424 ανα κάτοικο. Αυτό ισχύει για όλα τα γραφήματα.

c. Επίσης στο Γράφημα 33, Μέσο κόστος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας ο σωστός υπολογισμός θα έπρεπε να ήταν για την Αγία Νάπα το 242 και για το Παραλίμνι το 293 μειώνοντας το μέσο όρο κατά 68%. Επομένως το συμπέρασμα του μελετητή στη σελίδα 80 ότι θα μειωθεί το μέσο κατά κεφαλή κόστος παροχής υπηρεσιών για την Αγία Νάπα κατά 68.2% είναι λάθος και οδηγά σε λάθος συμπεράσματα αφού στην πραγματικότητα το κόστος αυτό θα αυξηθεί από τα 242 στα 278 δηλαδή θα επιβαρυνθούν οι δημότες τις Αγίας Νάπας αυτό προβλέπεται να επηρεάσει την προσφερόμενη υπηρεσία προς τον τουρισμό.

Ότι ισχύει στα πιο πάνω παραδείγματα ισχύει για όλα τα γραφήματα στα οποία υπολογίζονται με βάση τον πληθυσμό της απογραφής.

11. Με βάση την ανάλυση στη βάση του ισοδύναμου πληθυσμού το σενάριο συνένωσης Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου θα πρέπει να απορριφθεί αφού θα έχει σημαντικά μειωμένες εξοικονομήσεις το ίδιο και το σενάριο δημιουργίας ενός Δήμου από τους υφιστάμενους 4.

12. Ο Μελετητής δεν λαμβάνει τον τουρισμό και το Brand Αγία Νάπα στη ανάλυση SWOT. Στα πλεονεκτήματα συνένωσης Αγίας Νάπας Σωτήρας, όφειλε να εντάξει και το πλεονέκτημα το brand Ayia Napa και της επέκτασης του προς Σωτήρα και Λιοπέτρι και όλα τα οφέλη που θα φέρει ιδιαίτερα αναπτυξιακά και τουριστικά κάτι που θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση εσόδων της Σωτήρας αλλά και του Λιοπετριου

13. Μελέτη Νοτόρια Ένωσης Δήμων. Η μελέτη της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία ήταν λεπτομερής, με επισκέψεις σε όλους του Δήμους , και που έλαβε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Δήμων, στα συμπεράσματα της αναφέρει ότι σε περίπτωση δημιουργίας 2 Δήμων στην Eλεύθερη Αμμόχωστο αυτοί θα πρέπει να προκύψουν από τη συνένωση της Αγίας Νάπας με τη Σωτήρα και της Δερύνειας με το Παραλίμνι. Πως είναι δυνατόν μια άλλη τεχνοοικονομική μελέτη να αντιστρέφει το αποτέλεσμα αυτό;

14. Η τεχνοοικονομική μελέτη δεν αναλύει ούτε αναφέρει τη μεθοδολογία της για τον τρόπο υπολογισμού των εξοικονομήσεων και ιδιαίτερα με ποιο τρόπο υπολογίζει το σταθερό κόστος, το μεταβλητό, τις μονάδες και το κόστος μονάδας κάτι που θα έπρεπε να αναφέρετε στην μελέτη.

Ο κ. Καρούσος ζητά η τεχνοοικονομική μελέτη να επικαιροποιηθεί άμεσα και πριν το Υπουργείο Εσωτερικών καταθέσει την τελική πρόταση του γιατί με τον τρόπο με τον οποίο έχει ετοιμαστεί οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Καρούσος αναφέρει πως πρέπει να συμπεριληφθεί και το σενάριο Αγία Νάπα – Σωτήρα – Λιοπέτρι και Παραλίμνι – Δερύνεια – Φρέναρος. Θεωρεί σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό για τη λήψη σωστών και αντικειμενικών συμπερασμάτων σε ότι αφορά την Αγία Νάπα και το Παραλίμνι ότι οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται με βάση τον ισοδύναμο τους πληθυσμό ο οποίος για την περίπτωση αυτή αποτελεί το σωστό και δίκαιο αριθμό του πληθυσμού αφού πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι κοινά αποδεκτό και που θα ανατρέψει τα συμπεράσματα της μελέτης.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας επιπλέον σημειώνει πως η Αγία Νάπα και το Παραλίμνι δεν θα έχουν εξοικονομήσεις αντίθετα θα επωμιστούν κόστος που πιθανό να επηρεάσει το τουριστικό προϊόν και το branding της Αγίας Νάπας.
Το θέμα του ισοδύναμου πληθυσμού θίχτηκε και με προηγούμενη επιστολή προς το υπουργείο ημερομηνίας 5/2/2019, αναφέρει ο κ. Καρουσος, όπου έγινε τεκμηριωμένη ανάλυση του σχετικού θέματος και ζητήθηκε στις μελέτες η Αγία Νάπα να συμμετέχει με βάση τον ισοδύναμο της πληθυσμου.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή ο κ. Καρούσος εκφράζει την προσδοκία τους ότι θα δοθούν οδηγίες στον μελετητή για επικαιροποίηση με βάση τα όσα αναφέρει γιατί θα είναι άδικο να ληφθούν αποφάσεις στηριζόμενες σε λάθος δεδομένα.

0