Επεκτείνεται το Σχέδιο Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου

Επεκτείνεται το Σχέδιο Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, κατόπιν σημερινής του απόφασης το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.  Σκοπός του Σχεδίου είναι η επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών,  θα στηρίξει τον τομέα του τουρισμού και ευρύτερα την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €8.8 εκατομμύρια και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2021.

Το Σχέδιο Κινήτρων χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, απευθύνεται με τρόπο διάφανο προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες και χρησιμοποιεί ως βάση τον δείκτη πληρότητας αεροσκαφών, προνοώντας ότι το ρίσκο της κάλυψης της ζήτησης για ποσοστά πληρότητας αεροσκαφών μέχρι 40% το αναλαμβάνουν οι αεροπορικές εταιρείες.  Για τον λόγο αυτό, καταβάλλεται ως κίνητρο προς τις αεροπορικές εταιρείες ποσό ανά επιβάτη που προκύπτει από την πληρότητα των αεροσκαφών από 41% έως 70%.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο Κινήτρων, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την 1η  Ιουλίου 2020 με διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ενώ στη συνέχεια έτυχε ανανέωσης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 στη βάση της επέκτασης του προσωρινού πλαισίου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υφιστάμενο Σχέδιο Κινήτρων έχει αξιολογηθεί θετικά καθότι, προσέλκυσε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δημιούργησαν βάση στην Κύπρο, έχει ωθήσει νέες αεροπορικές εταιρείες να εντάξουν την Κύπρο στο πτητικό τους πρόγραμμα και πολλαπλασιάστηκαν οι ταξιδιωτικοί προορισμοί από όπου υπήρχε μειωμένη ή καθόλου συνδεσιμότητα στο παρελθόν.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχει κριθεί ως αναγκαία η ανανέωση του υφιστάμενου Σχεδίου Κινήτρων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους καθότι θα βοηθήσει στην ανάκαμψη των αερομεταφορών και της οικονομίας γενικότερα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε πρόσφατα στο Συμβούλιο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος παρουσίασε Διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Κύπρου και ετοιμάστηκε από κοινού με 7 άλλα κράτη μέλη της ΕΕ – την Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Ρουμανία – τα οποία επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τη συνδεσιμότητά τους.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Καρούσος αφού επεσήμανε ότι ο τομέας των αερομεταφορών έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα μεταφορών από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, τόνισε ότι η Κύπρος, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της, έχει επηρεαστεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συνδεσιμότητα της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης.  Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι με τη Διακήρυξη επιδιώκεται η ετοιμασία ενός προσωρινού σχεδίου δράσης με χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων για να βοηθηθεί ο τομέας να ανακάμψει. Παράλληλα, σημείωσε ότι επιδίωξη στο Σχέδιο Δράσης είναι να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τομέα των αερομεταφορών και που επηρεάζουν αρνητικά τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους, τους διαχειριστές αερολιμένων και άλλες συναφείς υπηρεσίες αεροδρομίου.