Η παράδοση-παραλαβή της επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου

Η παράδοση-παραλαβή της επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου

Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας, «Ο Φιλελεύθερος», το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προβαίνει στις πιο κάτω διευκρινήσεις ούτως ώστε να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις:

1. Η Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί, μέσα στα χρονικά πλαίσια της προειδοποίησης που δόθηκε στον Εργολάβο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 των Όρων του Συμβολαίου.

2. Ο Εργολάβος με επιστολή του ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020 υπέβαλε ειδοποίηση για έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής και παράλληλα απέστειλε με επιστολή ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2020 τις διαβεβαιώσεις των Συμβούλων Μελετητών του Έργου (Αρχιτέκτονα και Ηλεκτρομηχανολόγων) ότι το Έργο έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί σύμφωνα με τις Μελέτες και πρόνοιες του Συμβολαίου.

3. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ήδη προχωρήσει σε επιτόπιους ελέγχους, δοκιμές καθώς και σύσταση Επιτροπής Παραλαβής για ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του Έργου. Διαδικασία η οποία χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό περιθώριο για να πραγματοποιηθεί.

4. Το θέμα της προμήθειας και εγκατάστασης κινητής επίπλωσης, αποτελεί ξεχωριστό Διαγωνισμό και δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του Εργολάβου του πιο πάνω Έργου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προκηρύξει σχετικό Διαγωνισμό (Αρ. Διαγ. Α/16/2019Π) ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, με έναν από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, να έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ). Το θέμα εξετάζεται από την ΑΑΠ και αναμένεται η απόφαση τους.

Ανεξαρτήτως της πιο πάνω εξέλιξης και σε κάθε περίπτωση, η Επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας θα δύναται να λειτουργήσει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του Έργου η οποία τοποθετείται εντός του μηνός Μαρτίου 2020. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει διευθετήσει προσωρινή κάλυψη των αναγκών σε σχέση με την κινητή επίπλωση, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

0