Κοινή πρωτοβουλία ΥΜΕΕ – Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας για την οδική ασφάλεια των μοτοσικλετιστών

Κοινή πρωτοβουλία ΥΜΕΕ – Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας για την οδική ασφάλεια των μοτοσικλετιστών

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας με αποκλειστικό θέμα, την οδική ασφάλεια των μοτοσικλετιστών.

Οι μοτοσικλετιστές αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα στο οδικό δίκτυο και πολλές φορές πληρώνουν τα λάθη άλλων χρηστών του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, την τελευταία πενταετία, περίπου το 27% των νεκρών σε οδικές συγκρούσεις ήταν μοτοσικλετιστές ή επιβάτες μοτοσικλέτας.  Το ποσοστό των οδικών θανάτων οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων θεωρείται εξαιρετικά ψηλό, καθότι το ποσοστό των οχημάτων αυτών στην Κύπρο δεν υπερβαίνει το 5%.  Παράλληλα, το 44% των μοτοποδηλατιστών / μοτοσικλετιστών και επιβατών δεν έφεραν προστατευτικό κράνος.  Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπογράμμισε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ανησυχητικοί και δηλώνουν την ανάγκη ανάληψης περισσότερων δράσεων που θα έχουν ως στόχο την οδική ασφάλεια των μοτοσικλετιστών.

Στη σύσκεψη, ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών, για τις πρόνοιες του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας που αφορούν οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών.  Παράλληλα, συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και το οδικό δίκτυο. Ο Υπουργός Μεταφορών, τόνισε τη σημαντικότητα της συνεργασίας των μοτοσικλετιστών με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και συμφωνήθηκε όπως υπάρξει ένας συνεχής διάλογος στοχεύοντας σε ψηλότερα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο θα καθοριστεί άτομο επικοινωνίας των μοτοσικλετιστών στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για άμεση ενημέρωση για προβληματικά σημεία στο οδικό δίκτυο.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών αναφέρθηκαν σε κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση των μοτοσικλετιστών, την επιδότηση για αγορά κράνους, την τροποποίηση της Νομοθεσίας για την χορήγηση αδειών στους μοτοσικλετιστές, καθώς επίσης  την τροποποίηση της Νομοθεσίας για να παραμένουν αναμμένα τα φώτα των μοτοσικλετών όλο το 24ωρο.

Εν κατακλείδι, ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «οι μοτοσικλετιστές ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια τους, και πρέπει να τους ακούσουμε, για να διορθώσουμε πράγματα και να βελτιώσουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας».  Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι θα συναντηθεί με όλα τα οργανωμένα σύνολα των μοτοσικλετιστών, σε όλες τις επαρχίες, για να ακούσει τις εισηγήσεις τους και να αποφασιστούν από κοινού περαιτέρω δράσεις που αφορούν στην οδική ασφάλεια.