Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Πανεπιστημίου Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου  υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας σε θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών και την αξιοποίηση τυχών χορηγιών ή/και κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.

Το μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας κα  Παναγιώτα Δημητρίου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.

Απώτερος σκοπός του μνημονίου είναι η προαγωγή και η αναβάθμιση της ποιότητας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και η καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και στο προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι θα συνεργαστούν στενά στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας διαδραματίζει σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής του τόπου, με την ποικιλομορφία των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που ασκεί, οι οποίες συνοψίζονται στην ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή πτήσεων εντός του εναέριου χώρου που βρίσκεται υπό την ευθύνη της Κύπρου και των αεροδρομίων μας και στην ανάπτυξη της αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με άλλες χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες του, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί εντός του Τμήματος ειδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο το οποίο είναι υπεύθυνο τόσο για την εκπαίδευση των νέων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας όσο και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

Τέλος, αναμένεται ότι οι ερευνητικοί καρποί της συνεργασίας σε αναδυόμενες τεχνολογίες θα αυξήσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ευελιξία των υπηρεσιών και τεχνολογιών που αφορούν στον τομέα των αερομεταφορών, αεροναυπηγικής, συστημάτων επιτήρησης αεροσκαφών επανδρωμένων ή μη, αεροπορικού δικαίου, αεροναυτιλίας, ανθρωπίνων παραγόντων  και επικοινωνίας αεροσκαφών στην Κύπρο.