Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψαν σήμερα, σε σύντομη τελετή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μνημόνιο συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το μνημόνιο αφορά, μεταξύ άλλων, στην προώθηση κοινών δράσεων, την ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο του κοινού όσο και του προσωπικού των δύο μερών σε προκαθορισμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη και ενδυνάμωση ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και σχετίζονται με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου.    Η συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα των μεταφορών μέσα από καινοτόμες δράσεις και προσεγγίσεις και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Αντώνης Πολεμίτης, και ο Αντιπρόεδρος για Παγκόσμιες Συνεργασίες και Εκτελεστικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τόνισε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του εν λόγω Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα συνεισφέρει σημαντικά στις προγνωστικές δυνατότητες του Υπουργείου αφού θα επιτρέψει τη δοκιμή διαφορετικών επιχειρησιακών σεναρίων και την επικύρωση των αλλαγών προτού αποφασιστούν ή εφαρμοστούν νέες υποδομές. «Οι ερευνητικοί καρποί της συνεργασίας σε αναδυόμενες τεχνολογίες θα αυξήσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ευελιξία των υπηρεσιών και τεχνολογιών που αφορούν στον τομέα των μεταφορών στην Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Επιπρόσθετα, ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων χαιρετίζει την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας σε θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών και την αξιοποίηση τυχών χορηγιών ή/και κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.
Συνεχίζοντας στην ίδια γραμμή, ο Αντιπρόεδρος για Παγκόσμιες Συνεργασίες και Εκτελεστικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, υπογράμμισε τη δυναμική της αναμενόμενης συνεργασίας. «Η μεταξύ μας συνεργασία θα συμβάλει στην προώθηση ακαδημαϊκής έρευνας αιχμής και την εφαρμογή της ώστε να ενισχυθεί ο τομέας των μεταφορών και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας», σημείωσε. Ο Καθηγητής Δρικάκης πρόσθεσε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ισχυρά προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μοντελοποίηση, προσομοίωση και ψηφιακή καινοτομία με ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόνομης οδήγησης. Ενδεικτικά, ένα από τα καινοτόμα έργα της συνεργασίας αφορά τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης των μελλοντικών αυτοκινούμενων οχημάτων στην Κύπρο.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, ανέφερε ότι με την υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας θα καταβάλλεται από κοινού κάθε προσπάθεια για την προώθηση της εκπαίδευσης, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της κατάρτισης του προσωπικού και της αξιοποίησης της επιστήμης και της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών με έμφαση σε θέματα δημοσίων μεταφορών, επικοινωνιών και έργων. Ο Καθηγητής Καρτακούλλης χαιρέτισε την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για πρακτική εξάσκηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Για την υλοποίηση της συνεργασίας, επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο μερών, θα μεριμνά για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και γενικά θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις σχετικές δράσεις.