Μονόδρομος η συνένωση Δήμου Αγίας Νάπας, Σωτήρας και κοινότητας Λιοπετρίου

Μονόδρομος η συνένωση Δήμου Αγίας Νάπας, Σωτήρας και κοινότητας Λιοπετρίου

Εγγύηση για το μέλλον η δημιουργία ενός ισχυρού νέου δήμου, σύμφωνα με τεκμηριωμένη μελέτη του αξιόπιστου οίκου Ernst & Young Cyprus 

Εμπεριστατωμένη πολυσέλιδη μελέτη του έγκυρου τεχνοκρατικού οίκου Ernst & Young Cyprus τεκμηριώνει με θετικό πρόσημο την πρόταση της Αγίας Νάπας για συνένωση με τον Δήμο Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου.

Σύμφωνα με τη μελέτη του γνωστού οίκου Ernst & Young Cyprus που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Αγίας Νάπας αναδεικνύονται οι παράμετροι και η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Αγίας Νάπας που θα συμβάλει στη διασφάλιση του ονόματος που έχτισε η πόλη όλα αυτά τα χρόνια και την οδήγησε στη δημιουργία ενός ισχυρού brand name.
Παράλληλα, δίδονται απαντήσεις όσον αφορά στην μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πως αυτή οδηγεί τον Δήμο Αγίας Νάπας στην απόφαση συνένωσής του με τον Δήμο Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου.

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, με γνώμονα την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, η οποία εκπονήθηκε το 2017 από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η οποία έθετε ως στόχο ότι η Αγία Νάπα μέχρι το 2030 πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης μέχρι το 2030, ζήτησε την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης έπειτα από την πρόταση της Κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση που προνοεί μεταξύ άλλων και συνένωση Δήμων-Κοινοτήτων.

Σε γενικές γραμμές η μελέτη υποδεικνύει ότι η επιλογή συνένωσης με τον Δήμο Σωτήρας και την κοινότητα Λιοπετρίου επιτρέπει στην Αγία Νάπα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επερχόμενες αλλαγές. Πρωτίστως, η συνένωση τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι νέος Δήμος που θα δημιουργηθεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις.

Η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων από την Αγία Νάπα που πιθανώς να προκύψουν, ενδέχεται να δημιουργήσουν κίνδυνους οι οποίοι, εάν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, πιθανόν να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

1. Η υποβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της νέας οντότητας, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω επί του παρόντος, ο ενεργός πληθυσμός (που αποτελείται από τους δημότες και επισκέπτες) του Δήμου Αγίας Νάπας εκτιμάται περίπου στις 40.000 κατοίκους, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής, ο ενεργός πληθυσμός ανέρχεται περίπου στις 60.000

2. Η αρνητική επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες (τουρίστες) πιθανώς να υποβαθμίσει το τουριστικό προϊόν. Το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τη φήμη (brand name) της Αγίας Νάπας ως ένας αξιόπιστος τουριστικός προορισμός. Επίσης θα επηρεάσει αρνητικά την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό που έθεσε ως στόχο η Αγία Νάπα να βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις (3) καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης μέχρι το 2030.

3. Πιθανή υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αγίας Νάπας θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από τον τουρισμό, που σήμερα υπολογίζονται στα €800 εκ. Επίσης θα επηρεάσει αρνητικά και τις προοπτικές για σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό μέχρι το 2030. Όπως αναφέρεται πιο πάνω σύμφωνα με τη Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό, υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ξένων επισκεπτών θα σημειώσει αύξηση της τάξης του 66% (ή 300.000 επισκέπτες) από το 2015 μέχρι το 2030 γεγονός που αναμένεται να επιφέρει επίσης σημαντική αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό.

4. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την πιθανή υποβάθμιση του τουριστικού προιόντος θα επηρεάσουν και τις προοπτικές που αφορούν τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και τη δημιουργία υποδομών για τη περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος.

5. Ο καθορισμός της μεθοδολογίας για προτεραιοποίηση των αναγκών της νέας οντότητας, η οποία θα καθορίζει και την επιλογή των έργων κοινής ωφελείας που θα πραγματοποιηθούν. Στην περίπτωση της Αγίας Νάπας οι προτεραιότητες καθορίζονται στη βάση της επίτευξης του εθνικού στόχου για ανάδειξη της μέσα στους τρεις καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης μέχρι το 2030. Βάσει αυτού του στόχου προγραμματίζονται να υλοποιηθούν έργα αξίας €50εκ. μέχρι το 2022, συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θεματικών πάρκων, την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών και ιστορικών μνημείων, την ανάπλαση του οδικού δικτύου και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Εάν στην νέα οντότητα δεν καθοριστούν τα κριτήρια τα οποία θα διαφυλάσσουν ότι παρόμοιου τύπου έργα θα υλοποιηθούν και μετά το 2022, πιθανόν να επηρεασθεί αρνητικά ο εθνικός στόχος όπως αναφέρεται πιο πάνω αφού δεν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλές υποδομές οι οποίες θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

6. Η εκπροσώπηση της Αγίας Νάπας στη νέα οντότητα πιθανόν να μην είναι αντιπροσωπευτική βάσει της συνεισφοράς της στο ΑΕΠ της χώρας και του ενεργού της πληθυσμού. Η μη αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση πιθανόν να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα όσο αφορά τις μελλοντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τα θετικά πρόσημα της συνένωσης
Ο Δήμος Αγίας Νάπας αφού αξιολόγησε την μελέτη προχώρησε στην εισήγηση όπως η Αγία Νάπα συνενωθεί με το Δήμο Σωτήρας και την Κοινότητα Λιοπετρίου διότι:

1. Το brand name Αγία Νάπα θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί λόγω των προοπτικών ανάπτυξης, οι οποίες αναλύονται από την τεκμηριωμένη μελέτη της Ernst & Young Cyprus.

2. Οι προοπτικές ανάπτυξης των υπό συνένωση οντοτήτων παρουσιάζονται εξαιρετικές κυρίως όσο αφορά τον τουρισμό αφού οι υπό συνένωση οντότητες έχουν ενιαίο παραλιακό μέτωπο το οποίο με τα κατάλληλα έργα υποδομής, αλλά και επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αναπτυχθεί και να συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η ανάπτυξη αυτή θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην υπό συνένωση οντότητες.

3. Η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης προσφέρουν τη δυνατότητα μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στις νέες οντότητες που θα προκύψουν που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για κρίσιμες υπηρεσίες που επί του παρόντος προσφέρονται από το Κεντρικό Κράτος.

4. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρησιακών και διοικητικών προκλήσεων όπως αυτές αναλύονται στη μελέτη: Λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Δήμος Αγίας Νάπας μέσω της παροχής υπηρεσιών σε 40,000 ενεργό πληθυσμό θα βοηθήσει και τις άλλες οντότητες να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους προς τους δημότες. Επίσης ο Δήμος Αγίας Νάπας διαθέτει τεχνογνωσία για την ετοιμασία προτάσεων που αφορούν σύνθετα έργα υποδομής και έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό το γεγονός θα συμβάλει στην ετοιμασία προτάσεων και την άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την νέα οντότητα γεγονός που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Επιπρόσθετα η εκπροσώπηση της Αγίας Νάπας, αν και δεν θα είναι αντιπροσωπευτική της συνεισφοράς της στον ενοποιημένο προϋπολογισμό της νέας οντότητας και του ενεργού πληθυσμού της, θα είναι σημαντική, αφού θα κατέχει τουλάχιστον το 35 % των θέσεων στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο.