Ολοκληρώθηκε η Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων του Σχεδίου Επιχορήγησης Ποδηλάτου για το έτος 2021

Ολοκληρώθηκε η Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων του Σχεδίου Επιχορήγησης Ποδηλάτου για το έτος 2021

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση αγοράς ποδηλάτων Πόλης, Δρόμου και Ορεινής καθώς και ποδηλάτων τύπου ΑμεΑ.

Ως εκ τούτου, στην πύλη Αιτήσεων δεν θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε περαιτέρω αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι, όσοι έχουν προεγκριθεί, θα ενημερωθούν εντός 24 ωρών για να υποβάλουν, μέσω συνδέσμου, τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χορηγίας ποδηλάτου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να υποβληθούν οποιαδήποτε ώρα εντός τριών ημερών από την ημέρα που θα αποσταλεί ο σύνδεσμος στους αιτητές που έχουν προεγκριθεί.

Νοουμένου ότι υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα, οι αιτητές που βρίσκονται στη λίστα επιλαχόντων θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικού μηνύματος, κατά πόσον έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των προεγκριθέντων.

Σημειώνεται ότι για τα ποδήλατα τύπου ΑμεΑ έχουν υποβληθεί 159 αιτήσεις ενώ για τα ποδήλατα τύπου Πόλης, Δρόμου και Ορεινής έχουν υποβληθεί 7.515 αιτήσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο θα επαναλειτουργήσει αρχές του 2022 με αυξημένο προϋπολογισμό.