Ολοκληρώθηκε  η ηλεκτρονική κλήρωση για το Σχέδιο Επιχορήγησης για Αγορά Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές

Ολοκληρώθηκε  η ηλεκτρονική κλήρωση για το Σχέδιο Επιχορήγησης για Αγορά Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για το Σχέδιο Επιχορήγησης για Αγορά Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές, έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη λήξη της περιόδου αιτήσεων για τη χορηγία προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λήφθηκαν συνολικά 2.629 αιτήσεις από τις οποίες οι 153 αφορούν χορηγία για προστατευτικό εξοπλισμό για μοτοσυκλέτες χαμηλής ισχύος σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοινώθηκε στις 23 Ιουνίου 2022.

Επιπρόσθετα, το διαθέσιμο κονδύλι για τις μοτοσυκλέτες χαμηλής ισχύος (τύπος άδειας Α1) είναι 100.000 ευρώ, οι 153 αιτήσεις θα λάβουν άμεσα προκαταρκτική έγκριση για να προχωρήσουν στην αγορά εξοπλισμού και την υποβολή των απαραίτητων πιστοποιητικών και δηλώσεων. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που είχε καθοριστεί ήταν οι 200 αιτήσεις.

Όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες υψηλής ισχύος (τύπος άδειας Α και Α2) το διαθέσιμο κονδύλι για το 2022 είναι 250.000 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που θα λάβουν έγκριση είναι 500 και σε αυτές θα προστεθούν οι υπόλοιπες 47 αιτήσεις από το σχέδιο χορηγίας για τις μοτοσυκλέτες χαμηλής ισχύος. Συνολικά 547 αιτήσεις για προ-έγκριση χορηγίες.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν αναρτηθεί και παρουσιάζονται εδώ και αφορούν τις 2476 εναπομείναντες αιτήσεις (βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού), που κληρώθηκαν για τις 547 προ-εγκριμένες χορηγίες. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης καθώς και για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα https://www.motosafety.gov.cy

Επίσης, θα σταλεί σχετικό μήνυμα σε όλους τους επιτυχόντες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ηλεκτρονική διεύθυνση motosafety@mcw.gov.cy στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τους αιτητές.