Ο Γιάννης Καρούσος, στο 17ο ετήσιο Συνέδριο του «The Economist» με θέμα «Working towards a secure environment for sustainable recovery».

Ο Γιάννης Καρούσος, στο 17ο ετήσιο Συνέδριο του «The Economist» με θέμα «Working towards a secure environment for sustainable recovery».

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε σήμερα στο 17ο ετήσιο Συνέδριο του «The Economist» με θέμα «Working towards a secure environment for sustainable recovery».  

Στην ομιλία του, με θέμα «Resetting Business and Investment – Diversifying the Growth Model. Cyprus as a promising business hub», ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί μια από τις πλέον παραγωγικές μηχανές βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου, που υποστηρίζει χωρίς εξαιρέσεις όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Επεσήμανε πως η πρόσφατη πανδημία, πέραν από τους υγειονομικούς κινδύνους, έχει αποδείξει ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διασφαλισμένο και ότι η διατήρηση υψηλών παραγωγικών δυνατοτήτων σε συνδυασμό με την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Ο κ. Καρούσος τόνισε ότι για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής συνδεσιμότητας της Κύπρου, η Κυβέρνηση δίνει τη δέουσα προσοχή στα λιμάνια και στα αεροδρόμια.  «Ως νησί, η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου αεροπορικής συνδεσιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για οικονομικούς, κοινωνικούς και στρατηγικούς σκοπούς. Η ανάπτυξη του τουρισμού, εμπορίου, επιχειρηματικότητας και τεχνολογικών κόμβων είναι στρατηγικός στόχος για την κυβέρνηση της Κύπρου και η αεροπορική συνδεσιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο» τόνισε ο κ. Καρούσος.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα διάφορα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται και τα οποία αποτελούν το βασικό πυλώνα υποστήριξης του συνόλου της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολουθεί του Υπουργείο σε σχέση με τα αστικά κέντρα και τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα Τοπικά Σχέδια και τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας.

Αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθείται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η οποία προωθεί την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της μετάβασης σε μία πιο πολυδιάστατη οικονομία στην Κύπρο η οποία δεν θα βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακούς τομείς, ο κ. Καρούσος είπε ότι «το Υπουργείο προωθεί την εισαγωγή των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών για την αύξηση της ασφάλειας και της χωρητικότητας των δικτύων μεταφορών, τα οποία πέραν των περιβαλλοντικών και άλλων οφελών που θα έχουν, όπως η εξοικονόμηση παραγωγικού χρόνου, θα βοηθήσουν στην εδραίωση τομέων στην Κύπρο που θα στηρίζονται στην εφαρμογή και χρήση νέων τεχνολογιών και την εκμετάλλευση της πληροφορίας που αυτά παράγουν».

Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που έχει το Υπουργείο με διάφορα Κέντρα Αριστείας Πανεπιστημίων για σκοπούς ανάπτυξης εφαρμογών, στήριξης έρευνας και δημιουργίας καινοτόμων λύσεων και προϊόντων.

Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι «η βιώσιμη επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και επενδύσεων είναι συνυφασμένη τόσο με την τεχνολογία όσο και με τις οικολογικές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε το μοντέλο ανάπτυξης που καλούμαστε να εφαρμόσουμε» και επεσήμανε ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στηρίζει και ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προχωρεί στην υλοποίηση σχεδίων επιχορήγησης για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων με παράλληλη παραχώρηση κινήτρων για εναλλακτικούς, χαμηλών εκπομπών, τρόπους διακίνησης και προωθεί διάφορες δράσεις συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων» υπογράμμισε ο κ. Υπουργός.

Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η πολιτική που εφαρμόζεται από την Κυβέρνηση και η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Κυβέρνησης, του επιχειρηματικού κόσμου και διάφορων άλλων φορέων, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην επανεκκίνηση της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς επίσης στην επαναφορά της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης  στον τόπο.