Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρέλαβε δωρεά από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλάτου με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής ποδηλασίας

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παρέλαβε δωρεά από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλάτου με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής ποδηλασίας

Παραδόθηκε σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020, δωρεά ύψους €16.000 από τον κ. Γιώργο Αποστόλου, Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής ποδηλασίας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας στηρίζοντας το όραμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την ενίσχυση της ποδηλασίας και συγχαίροντάς τον για την πρωτοβουλία του για τη σύνταξη πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ποδηλασίας στην Κύπρο, αποφάσισε όπως στηρίξει το όλο έργο του Υπουργού με την εν λόγω χορηγία.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ευχαριστώντας την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας για τη δωρεάν ανέφερε ότι στηρίζει θερμά τις ενέργειες που γίνονται τόσο από το Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου όσο και από τα οικεία Τμήματα του Υπουργείου του, για ενίσχυση της ποδηλασίας.  «Ευελπιστώ ότι, με την υλοποίηση των δράσεων που προγραμματίζει το Υπουργείο, το ποδήλατο θα καταστεί ένα αξιόπιστο μέσο διακίνησης για τους πολίτες» τόνισε ο κ. Καρούσος.