Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρουσίασε τον Προϋπολογισμό για το 2021

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παρουσίασε τον Προϋπολογισμό για το 2021

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος παρουσίασε σήμερα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2021. Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ως ακολούθως:

«Παρουσιάσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 2021 και τον προγραμματισμό μας για την επόμενη τριετία.

Στόχος της Κυβέρνησης και του Υπουργείου μου, είναι όπως παρά τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας μας.

Έχουμε φροντίσει και διασφαλίσει όπως όλα τα αναπτυξιακά Έργα που έχουν αρχίσει ή βρίσκονται σε τροχιά ωρίμανσης και εκκίνησής τους, να προχωρήσουν πάραυτα. Ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την τριετία 2021 – 2023 ανέρχεται στα €434 εκατομμύρια. Στο ποσό αυτό, δεν περιλαμβάνονται επιπρόσθετα έργα από τα Ταμεία Συνοχής και το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι την επόμενη τριετία οι αναπτυξιακές δαπάνες αυξάνονται κατά 82%. Ενδεικτικά, ενώ το 2020 έχουν διατεθεί για αναπτυξιακά έργα €91 εκατομμύρια, για το 2021 οι αναπτυξιακές δαπάνες θα ανέλθουν στα €116 εκατομμύρια, το 2022 στα €154 εκατομμύρια και το 2023 στα €164 εκατομμύρια.

Η παγκόσμια ανησυχία που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, δεν επέφερε κρίση στην αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα μεγάλα έργα που αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο 2021:

– Νέο Κυπριακό Μουσείο με προϋπολογισμό €111 εκατομμύρια

– Δρόμος Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς με προϋπολογισμό €87 εκατομμύρια

– Αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου με προϋπολογισμό €83 εκατομμύρια

– Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου (Τμήμα Ανάγυιας – Αγροκηπιάς) με προϋπολογισμό €73 εκατομμύρια

– Δεύτερη Φάση του περιμετρικού Λευκωσίας με προϋπολογισμό €26 εκατομμύρια

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων με προϋπολογισμό €23 εκατομμύρια

– Έργα προστασίας παραλίας σε Ορόκλινη, Περβόλια και Χλώρακα με προϋπολογισμό €18 εκατομμύρια

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο μου, προχωρεί με την υλοποίηση διαφόρων μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων λύσεων οι οποίες θα αμβλύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μεταξύ αυτών, θα εγκατασταθούν έξυπνα φώτα διαχείρισης της τροχαίας κίνησης στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, θα ενισχυθούν τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς όπως η χρήση του ποδηλάτου και του λεωφορείου, και θα προχωρήσουμε στη μελέτη κατασκευής λεωφορειολωρίδων. Επιπλέον, θα εξετάσουμε το συσχετισμό που υπάρχει μεταξύ του κυκλοφοριακού προβλήματος με τα ωράρια εργασίας. Κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και εκπόνησης μελέτης θα θέσουμε την πιθανότητα αλλαγής στα ωράρια εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γενικότερο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει λάβει διάφορες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση των ρύπων. Το βάρος για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κύπρου αφορά κατά ένα μεγάλο βαθμό το Υπουργείο Μεταφορών καθότι 50% των ρύπων προέρχονται από τις μεταφορές. Για αυτό το λόγο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου έχουν συμπεριληφθεί πρόνοιες για τα πιο κάτω:

– Ετοιμασία 5ετούς Σχεδίου Κινήτρων για την ηλεκτροκίνηση

– Ετοιμασία Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων

– Αγορά 220 ηλεκτρικών μοτοσυκλετών για ταχυδρομικούς διανομείς

– Αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το στόλο της Κυβέρνησης

– Δημιουργία υποδομών σταθμών φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους και δημόσιους χώρους στάθμευσης

– Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου

– Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Αναβάθμιση Δημόσιων Μεταφορών

– Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αστικής Κυκλοφορίας (Έξυπνα Φώτα)

– Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών καθώς επίσης την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την άψογη μεταξύ μας συνεργασία».