Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021, θα συμμετάσχει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης των Υπουργών Μεταφορών που θα γίνει στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές, τη στήριξη της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο για μείωση κατά 55 % μέχρι το 2030 (fit 55).

Στο Συμβούλιο θα παρουσιαστεί και η Διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα, ένα θέμα που αναδείχθηκε με πρωτοβουλία του Κύπριου Υπουργού Μεταφορών. Η Διακήρυξη έχει ήδη υιοθετηθεί από άλλα έντεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται όπως, κατά την διάρκεια του Συμβουλίου, να τύχει περαιτέρω υποστήριξης και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη αποσκοπεί στην παράταση πέραν του πρώτου εξαμήνου του 2022 του προσωρινού καθεστώτος υποστήριξης του τομέα των αερομεταφορών σε σχέση με την συνδεσιμότητα τους.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε νησιώτικα και περιφερειακά κράτη σε σχέση με την συνδεσιμότητα τους, η Κύπρος κατάφερε να αναδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνολικού πλάνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στην μετά πανδημία εποχή.

Επιπρόσθετα, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Καρούσος θα έχει και αριθμό άλλων επαφών με ομολόγους του από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις Βρυξέλλες θα συναντηθεί με διευθυντικά στελέχη της International Air Transport Association (IATA), της Airports Council International (ACI World ACI) και της Airline for Europe (Α4Ε).