Ο ΥΜΕΕ Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο ΥΜΕΕ Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Καρούσος προέβη σε ενημέρωση των ομολόγων του αναφορικά με την πρωτοβουλία της Κύπρου που οδήγησε στη Διακήρυξη για την Αεροπορική Συνδεσιμότητα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ τον Ιούνιο 2021.  Μέχρι σήμερα την πρωτοβουλία έχουν στηρίξει άλλα έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα η Ελλάδα, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία.

Σε παρέμβασή του ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε καταρχάς στα προβλήματα που προέκυψαν σε σχέση με τη συνδεσιμότητα ως αποτέλεσμα κυρίως της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και στις προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την πράσινη μετάβαση.  Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε ότι μέσα από τη Διακήρυξη τίθεται η επιτακτική πλέον ανάγκη για εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που να είναι προς όφελος της Ενιαίας Αγοράς και της οικονομίας της Ένωσης γενικότερα αλλά και  που να διασφαλίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορών προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.  Η Κύπρος και τα κράτη μέλη που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία τάσσονται υπέρ ενός σχεδίου που να προωθεί τη συνδεσιμότητα, διασφαλίζοντας την ίδια ώρα ότι η κοινωνική συνοχή θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ και της κοινωνίας γενικότερα, κατέληξε ο κ. Καρούσος.

Στο Συμβούλιο διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές και τη στήριξη της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.  Μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι η προσπάθεια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές αναμένεται να αυξήσει τη βάση κόστους για τις αερομεταφορές εντός της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τρίτες χώρες. Αφού σημείωσε ότι νησιώτικα κράτη μέλη όπως η Κύπρος βασίζονται αποκλειστικά στις αεροπορικές μεταφορές τόσο για επιβάτες όσο και για φορτία, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι αναμφίβολα με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, η αεροπορική συνδεσιμότητα που για ορισμένα κράτη μέλη είναι ήδη περιορισμένη, θα επηρεαστεί με αρνητικές επιπτώσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και την οικονομία γενικότερα. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουμε κάνει, επεσήμανε ο Υπουργός, το πακέτο αυτό θα επηρεάσει την οικονομία μας αρνητικά κατά 1% του ΑΕΠ της χώρας σε ετήσια βάση. Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος τόνισε ότι σε σχέση με τα μέτρα που προτείνονται, το κόστος ανά έτος είναι μεγαλύτερο από το κέρδος των αεροπορικών εταιρειών, δηλαδή υπολογίζεται στα 25 δις ευρώ κόστος έναντι 22 δις ευρώ κέρδους.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις σε σχέση με την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις μεταφορές. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει ένα φιλόδοξο εθνικό σχέδιο δράσης για την ηλεκτροκίνηση. Εθνικός μας στόχος είναι το 2030 το 25% των οχημάτων που θα εγγραφούν για το συγκεκριμένο έτος να είναι ηλεκτρικά, με απώτερο στόχο αυτό το ποσοστό να φτάσει στο 100% έως το 2035, επεσήμανε ο κ. Καρούσος.

Παράλληλα, ο Υπουργός Μεταφορών εξέφρασε την ανησυχία του σε σχέση με τον στόχο για εγκατάσταση σημείων φόρτισης με μέγιστη απόσταση 60 χιλιομέτρων μεταξύ τους, κατά μήκος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, τόσο για ελαφρά όσο και για βαρέα οχήματα.  Το ίδιο ισχύει και για τις προτεινόμενες απαιτήσεις ισχύος σε kW, οι οποίες είναι δυσανάλογα απαιτητικές για μικρά και απομονωμένα ενεργειακά δίκτυα όπως αυτό της χώρας μας, υπογράμμισε.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Καρούσος τόνισε την ανάγκη όπως υπάρξει παράταση στις προθεσμίες που έχουν τεθεί για υιοθέτηση των πανευρωπαϊκών στόχων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα τους, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Καρούσος είχε, μαζί με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, κοινή συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του κ.Jean-Baptiste Djebbari, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2022.  Κατά τη συνάντηση, έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας της Γαλλικής Προεδρίας καθώς και για το θέμα της αεροπορικής συνδεσιμότητας, που απασχολεί τουλάχιστον 12 κράτη μέλη της Ένωσης.