Ο Υπουργός Μεταφορών παρέστη στα εγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τρίγωνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου»

Ο Υπουργός Μεταφορών παρέστη στα εγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τρίγωνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου»

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος παρέστη στα εγκαίνια του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τρίγωνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας – Φάση Α».

Ακολούθως προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην τελετή των εγκαινίων της πρώτης φάσης του Έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τρίγωνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας».  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Έργο, το οποίο αποσκοπεί στη συνολική αναδιαμόρφωση του χώρου με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα σύγχρονου αστικού εμπορικού κέντρου, όπως αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.  Τα κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού που υιοθετήθηκαν στο εν λόγω Έργο, συνάδουν απόλυτα με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στα πλαίσια του Έργου, το οποίο βασίζεται στις εισηγήσεις του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας για τη Λευκωσία» και του Σχεδίου Περιοχής Κεντρικής Λευκωσίας και έχοντας ως γνώμονα τις αρχές βιώσιμης κινητικότητας, λήφθηκαν μέτρα για διευκόλυνση της διακίνησης όλων των ομάδων χρηστών του δρόμου, με στόχο την εξισορρόπηση του ρόλου του ιδιωτικού αυτοκινήτου και την προώθηση φιλικών μέσων διακίνησης.  Παράλληλα, ενισχύθηκε η οδική ασφάλεια καθώς ο χώρος λειτουργεί πλέον σαν Ζώνη Κοινής Χρήσης (shared space), όπου τα αυτοκίνητα διακινούνται με μέγιστη ταχύτητα 20 χιλιομέτρων ανά ώρα δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους χρήστες.  Επίσης, βελτιώθηκε η σκίαση με τη φύτευση μεγάλου αριθμού δέντρων επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την άνετη κυκλοφορία των πολιτών που διακινούνται με τα πόδια.  Επιπρόσθετα τοποθετήθηκε νέος οδικός φωτισμός υψηλής απόδοσης και νέο δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Λευκωσίας με πρόνοιες έξυπνης πόλης (Smart City-κάμερες, WiFi κ.λπ.).

Η δεύτερη φάση του έργου που αφορά την ανάπλαση της Λεωφόρου Μακαρίου ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή και θα ακολουθήσει η Λεωφόρος Ευαγόρου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την κοινοπραξία CYBARCO – A. PANAYIDES 91/2015 JV που κατασκεύασε το Έργο καθώς και όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του, το Δήμαρχο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας, και όλους τους κατοίκους και τους καταστηματάρχεςτης περιοχής που με την υπομονή και κατανόηση που επέδειξαν βοήθησαν στην επιτυχή εκτέλεση και ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού Έργου για την πρωτεύουσα.  Ένα Έργο που πέρα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας, συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και της προσέλκυσης επισκεπτών και ιδιωτικών επενδύσεων, με θετικές επιπτώσεις στην εμπορική δραστηριότητα και την τοπική οικονομία.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Μελετητές του Έργου και όσους συνέβαλαν για την συγχρηματοδότηση του Έργου, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.