Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης – 9 Σεπτεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης – 9 Σεπτεμβρίου

Η Κύπρος του Αύριο, κινείται ηλεκτρικά.
Με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 38,6εκ. ενισχύουμε οικονομικά και φορολογικά κίνητρα, παρέχουμε χορηγίες για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, αναπτύσσουμε υποδομές επαναφόρτισης και ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Εθνικός στόχος για το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα. Υπολογίζουμε 36.000 ηλεκτρικά οχήματα να κυκλοφορούν στους δρόμους μας, μέχρι και το 2030.

Η υλοποίηση του Γενικού Πλαισίου Πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα συμβάλει τόσο στην απεξάρτηση από τα ρυπογόνα καύσιμα όσο και στη μείωση των ρύπων, που είναι και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), η Κύπρος καλείται όπως κατά την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάσει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ως προς την επίτευξη των στόχων για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Στον τομέα των μεταφορών οι μειώσεις των ρυπογόνων εκπομπών ορίζονται στο 50% περίπου.

Σημαντικός αριθμός δράσεων του Γενικού Πλαισίου Πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο υπάρχει ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους €38.600.000.

Έχει τεθεί ως εθνικός στόχος όπως το 2030 το 25% των νέων εγγραφών οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητα. Επιπρόσθετα από το 2030, το 100% των αγορών νέων κυβερνητικών οχημάτων, εκεί όπου είναι εφικτό, θα είναι ηλεκτροκίνητα. Μέσα από το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα δοθούν κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων όλων των κατηγοριών περιλαμβανομένων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, λεωφορείων, εμπορικών οχημάτων και ταξί, καθώς και οχημάτων για ανάπηρα δικαιούχα πρόσωπα και πολύτεκνες οικογένειες.

Το 2021 υπάρχουν 201 εγγεγραμμένα ηλεκτροκίνητα οχήματα ο στόχος που έχει τεθεί είναι όπως το 2030 να εγγραφούν γύρω στα 36.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Στο πλαίσιο ένταξης της ηλεκτροκίνησης στη ζωή των πολιτών, μεταξύ άλλων, α αγοραστούν 28 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τα οποία θα εξυπηρετούν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές στα κέντρα των πόλεων. Επιπρόσθετα θα αντικατασταθούν με ηλεκτροκίνητες όλες οι μοτοσυκλέτες των Κυπριακών Ταχυδρομείων και της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Υπάρχουν πρόνοιες για ανάπτυξη υποδομών στάθμευσης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσβάσιμα σημεία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και πρόσθεσε ότι «έως το 2026 θα αναπτυχθούν 1.000 σταθμοί φόρτισης στις πόλεις και παράλληλα 40 θέσεις ταχείας φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους και σε δημόσιους χώρους».

«Αλλάζουμε ταχύτητα και προχωράμε μπροστά. Διαμορφώνουμε την Κύπρο του Αύριο. Η Κύπρος προχωρά. Κινείται ηλεκτρικά».