Περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου

Περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ενημερώνει ότι υπογράφηκε το Συμβόλαιο για το έργο «Περιοδική συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου», με Αρ. Συμβολαίου ΚΠΣ/32/2021/Ε(Α).

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και, εκ μέρους της εταιρείας “Cybarco – Pharmakas ΚΠΣ/32/2021/Ε(Α) J.V”, ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας κ. Βαρνάβας Λάμπρου.

Αναλυτικά, το Έργο συμπεριλαμβάνει την επίστρωση σε συγκεκριμένους δρόμους με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, αφού προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε αντίστοιχο βάθος, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων εργασιών, και την επίστρωση με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, χωρίς να προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε άλλους δρόμους.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Ιούνιο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 16 εβδομάδες και κόστος €2.096.423,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.