Προκήρυξη διαγωνισμού για βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, Φάση ‘Γ

Προκήρυξη διαγωνισμού για βελτίωση παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, Φάση ‘Γ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε Διαγωνισμό στις 27 Οκτωβρίου 2021 για τη Βελτίωση του Παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, Φάση Γ΄, από τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο κοντά στον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας μέχρι τον κόμβο που οδηγεί στην Πύλα.

Το κύριο οδικό δίκτυο, μήκους 3,250 χλμ, θα αναβαθμιστεί με τέσσερεις λωρίδες κυκλοφορίας (δύο ανά κατεύθυνση), κτιστή κεντρική διαχωριστική νησίδα, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους, λωρίδες πρασίνου, χώρους πρασίνου,  φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών τύπου «Pelican», στάσεις λεωφορείων, παρόδιους χώρους στάθμευσης, τέσσερεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.  Επίσης περιλαμβάνεται και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 4.5 χλμ.  Στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν μεταξύ άλλων μεγάλοι εγκάρσιοι ορθογωνικοί οχετοί ομβρίων, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης/ τοπιοτέχνησης εξόδου και διάθεσής τους στη θάλασσα, θα γίνουν εργασίες τοπιοτέχνησης χώρων πρασίνου και κυκλικών κόμβων,  εργασίες κατασκευής νέου δικτύου απορροής ομβρίων, εργασίες κατασκευής λιποπαγίδων, εργασίες κατασκευής νέου δικτύου άρδευσης, νέου δικτύου ύδρευσης, νέου δικτύου ανακυκλωμένου νερού, εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, εργασίες κατασκευής υποδομής νέου δικτύου μεταφοράς 132ΚV και εργασίες εγκατάστασης σύγχρονου οδικού φωτισμού.

Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 14η Ιανουαρίου 2021 και η έναρξη του έργου αναμένεται περί τα μέσα του 2022 με διάρκεια κατασκευής 30 μήνες, έναντι εκτιμημένης δαπάνης €17,3 εκ. + Φ.Π.Α..