Προκήρυξη Διαγωνισμού για Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε στις 27 Οκτωβρίου 2021 Διαγωνισμό για τη Βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου στα όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας.

Το Έργο αποτελεί βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου δρόμου που συνδέει την Κοινότητα Ορμήδειας (Ε0310) με τον παλαιό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας – Αμμοχώστου (Β3), στην Επαρχία Λάρνακας.  Το τμήμα του υφιστάμενου δρόμου που βελτιώνεται, αρχίζει αμέσως μετά την έξοδο από την κατοικημένη περιοχή και τελειώνει στη συμβολή με τον παλαιό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας – Αμμοχώστου.

Το Έργο αφορά την πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος με τοπικές βελτιώσεις στη γεωμετρία του δρόμου καθώς και βελτίωση της συμβολής με τον παλαιό δρόμο προς Αμμόχωστο.  Στα πλαίσια του έργου θα γίνει κατασκευή συστήματος απορροής των ομβρίων και αναβάθμιση της σήμανσης σηματοδότησης.

Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 10η Δεκεμβρίου 2021 και η έναρξη του έργου τοποθετείται την άνοιξη του 2022 με διάρκεια 12 μήνες έναντι εκτιμημένης δαπάνης €1.179.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..