Προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευαστικά/βελτιωτικά έργα στις λεωφόρους Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως, Τσερίου και Στροβόλου

Προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευαστικά/βελτιωτικά έργα στις λεωφόρους Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως, Τσερίου και Στροβόλου

Στην υλοποίηση ενός ακόμα σημαντικού έργου, το οποίο είχε εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων, με την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη βελτίωση/κατασκευή των λεωφόρων Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως και τμήματος της λεωφόρου Τσερίου και Στροβόλου στη Λακατάμεια και στον Στρόβολο (Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/01/2022/Ε(Α)). Το Έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των οδικών υποδομών στις περιοχές Λακατάμιας και Στροβόλου και τη βελτίωση του οδικού δικτύου για διευκόλυνση όλων των χρηστών του.

Το Έργο βρίσκεται στην Επαρχία Λευκωσίας και θα συνδέσει τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο των Οικοδόμων (παρά το νέο ΓΣΠ) με τον Παρακαμπτήριο Λακατάμιας (Λεωφόροι Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους). Επίσης, περιλαμβάνει την αναβάθμιση του κύριου δρόμου που συνδέει το Τσέρι με τον Στρόβολο (Λεωφόροι Τσερίου και Στροβόλου).

Το Έργο αφορά την κατασκευή δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 3,25m, κεντρική νησίδα πλάτους 2,20m, πεζοδρόμια πλάτους 2m εκατέρωθεν, λωρίδα πρασίνου πλάτους 1,10m εκατέρωθεν και ποδηλατόδρομο πλάτους 3m (πλάτος διατομής 24,5m) με συνολικό μήκος 6,2 χλμ περίπου, για τους άξονες Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και Τσερίου-Στροβόλου. Περιλαμβάνεται επίσης δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,65χλμ.

Στο Έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων, γέφυρα στον ποταμό Καλόγερο (με κατασκευή από μελέτη εργολάβου), σύστημα οχετών όμβριων υδάτων, τοποθέτηση υποδομών για εγκατάσταση οδικού φωτισμού, Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, τοπιοτέχνηση και άρδευση και εγκατάσταση φώτων τροχαίας και φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου Pelican.

Το Έργο εμπίπτει στους Προϋπολογισμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνεισφορά των Δήμων Στροβόλου και Λακατάμειας κατά 20%. Τα κατασκευαστικά σχέδια ετοιμάστηκαν από τον Κλάδο Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με ρυθμιστικό σχέδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίστηκε η 29η Ιουλίου 2022.

Η διάρκεια κατασκευής είναι 130 εβδομάδες και η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 18 μήνες. Η έναρξη αναμένεται περί το τέλος του έτους 2022.

Το εκτιμώμενο κόστος του Έργου είναι € 26.418.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.