Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ανέγερσης των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ανέγερσης των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε σήμερα από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ο Διαγωνισμός που αφορά την ανέγερση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Αγλαντζιά.

Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση, με προϋπολογισμό €18.500.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναμένεται να αποπερατωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή του Συμβολαίου.

Το κτήριο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας το οποίο θα έχει συνολικό εμβαδόν 12620 m², σε πέντε ορόφους και σε δύο επίπεδα υπογείων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Γραφειακούς, αρχειακούς και αποθηκευτικούς χώρους
  • Αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσα εκπαίδευσης και εκθεσιακό χώρο
  • Υπόγειους και ισόγειους χώρους στάθμευσης,
  • Εξωτερικές εργασίες/τοπιοτέχνηση
  • Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που αφορούν τόσο το κτίριο όσο και τους εξωτερικούς χώρους.