Προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά στη μελέτη και κατασκευή για τη διαμόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου της Πύλης Πάφου

Προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά στη μελέτη και κατασκευή για τη διαμόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου της Πύλης Πάφου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, προκήρυξε διαγωνισμό στις 12/3/2021 για «Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Πύλης Πάφου» στην Λευκωσία, ώστε η Πύλη Πάφου να ενταχθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, ως ένας ζωντανός πολυχώρος στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Πεζογέφυρα για ξενάγηση πάνω από τις Αρχαιότητες που θα ενώνει την οδό Αιγύπτου με την στοά της Πύλης Πάφου με έξοδο προς την οδό Ρηγαίνης.

β) Μεταλλικές αψίδες που θα προσομοιάζουν με τις καμάρες υδραγωγείου που έχουν κατεδαφιστεί, αλλά τα θεμέλια τους έχουν διασωθεί.

γ) Τοίχους αντιστήριξης για προστασία από κατολισθήσεις πρανών και για προστασία των πεζών και κιγκλιδώματα ασφαλείας.

δ) Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για φωταγώγηση και ανάδειξη της ιστορικής μας κληρονομιάς.

ε) Παγκάκια και σκαλιά από οπλισμένο σκυρόδεμα για διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και χρήση από τους επισκέπτες.

Το εκτιμώμενο κόστος του Έργου έχει υπολογιστεί στα €160.000,00 εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 9η Απριλίου 2021.  Η διάρκεια κατασκευής είναι έξι μήνες και η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων 18 μήνες. Η έναρξη των εργασιών του Έργου αναμένεται περί τα τέλη Ιουλίου 2021.

Η αρχαιολογική έρευνα στo χώρο της Πύλης Πάφου ανέδειξε τη διαχρονική ιστορική σημασία της Πύλης Πάφου, ως την πρόσβαση στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας από την Ενετική περίοδο, ενώ παράλληλα προβάλλεται και ο ρόλος της περιοχής κατά την Οθωμανική περίοδο με τον εντοπισμό των θεμελιώσεων του υδραγωγείου Arab Ahmet, που τροφοδοτούσε με νερό την πόλη.  Αρχικά, η υλοποίηση του έργου εκπονήθηκε στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Αναζωογόνηση των Περιοχών Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας» του Δήμου Λευκωσίας. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου, εκπονήθηκε αρχιτεκτονική μελέτη για ανάδειξη της σημασίας του χώρου ως ένα βιωματικό μουσείο της ιστορίας της πόλης που θα ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της και τις υποδομές της Λευκωσίας.

0