Προκήρυξη Διαγωνισμού Τμήματος Δημοσίων Έργων για προστασία παραλιακού μετώπου Χλώρακας

Προκήρυξη Διαγωνισμού Τμήματος Δημοσίων Έργων για προστασία παραλιακού μετώπου Χλώρακας

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την προστασία του παραλιακού μετώπου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 Διαγωνισμό που αφορά στη βελτίωση και προστασία του παραλιακού μετώπου στα δημοτικά όρια της κοινότητας Χλώρακας.

Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή πέντε παράλληλων κυματοθραυστών, κατασκευή ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών, προσαρμογή δύο υφιστάμενων προβόλων καθώς επίσης την απομάκρυνση / αναδιάταξη της υφιστάμενης θωράκισης από φυσικούς ογκόλιθους.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 15η Ιανουαρίου 2021 και το εκτιμώμενο κόστος του Έργου ανέρχεται στα €3.684.000 επιπλέον ΦΠΑ.   Το Έργο αναμένεται να παραδοθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή του Συμβολαίου από την Ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία.