Προκήρυξη Διαγωνισμού Τμήματος Δημοσίων Έργων για ανακατασκευή τμήματος παρά το χωριό Γιόλου

Προκήρυξη Διαγωνισμού Τμήματος Δημοσίων Έργων για ανακατασκευή τμήματος παρά το χωριό Γιόλου

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για συνεχή αναβάθμιση του οδικού δικτύου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκήρυξε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 Διαγωνισμό που αφορά στη σταθεροποίηση της κατολίσθησης και ανακατασκευής τμήματος του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς παρά το χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου.

Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιχωματώσεις, κατασκευή κεφαλόδεσμου και τοίχου αντιστήριξης, κατασκευή φρεατίων και οχετών, επανακατασκευή οδοστρώματος καθώς επίσης σήμανση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου 2020 και το εκτιμώμενο κόστος του Έργου ανέρχεται στα €680.000.