Προστατεύουμε τα έθιμα και την παράδοσή μας – Το στήσιμο των “καλύφων”

Προστατεύουμε τα έθιμα και την παράδοσή μας – Το στήσιμο των “καλύφων”

Πρέπει να κατανοούμε και να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες του κάθε δήμου και κοινότητας.

Το στήσιμο των “καλύφων” από τους κάτοικους της Δερύνειας στη παραθαλασσια περιοχή Κάππαρη αποτελεί ένα έθιμο, μία παράδοση που ίσχυε πριν από το 1974, στην κατεχόμενη, σήμερα, παραλία της Δερύνειας και συνεχίστηκε μετά την εισβολή στην παραθαλασσια περιοχή Kάππαρη. Για αυτό και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ρίζες των Δερυνιωτών.

Εδώ πέρασαν τα καλοκαίρια τους γενιές και γενιές, και συνεχίζουν με πάρα πολλά προβλήματα και δυσκολίες.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκδιωχθούν, αντίθετα πρέπει να τους παρέχουμε τις απαραίτητες διευκολύνσεις και υποδομές στο χώρο, να δημιουργήσουμε ενα οργανωμένο εκδρομικό χώρο, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία και καθιέρωση του χώρου, αλλά και την εξάλειψη της οποιασδήποτε προσπάθειας εκδίωξης τους μέχρι την επιστροφή τους στη κατεχόμενη σήμερα παραλία της Δερύνειας.