Πως το σύστημα Φωτοεπισήμανσης θα μειώσει τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται στους δρόμους

Πως το σύστημα Φωτοεπισήμανσης θα μειώσει τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται στους δρόμους

Κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή στους κυπριακούς δρόμους, αναλογιζόμαστε πόσο άδικος ήταν αυτός ο θάνατος και πόσα «γιατί» άφησε στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής ανεκτίμητη, ανυπολόγιστη και απροσμέτρητη;

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ενέκρινε τον περασμένο  Σεπτέμβριο το στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας και υιοθετώντας τον ευρωπαϊκό στόχο σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μείωση των νεκρών από οδικές συγκρούσεις κατά 50% και μείωση κατά 50% των σοβαρών τραυματισμών μέσα στη δεκαετία 2021-2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 28 επιμέρους πολιτικές και 158 στοχευμένες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το σύστημα φωτοεπισήμανσης το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των οδικών συγκρούσεων στα σημεία τα οποία θα λειτουργούν οι 110 κάμερες σε παγκύπρια βάση.  Με την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης θα βελτιώσουμε το επίπεδο οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπου παρατηρείται η πλειοψηφία των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Το σύστημα,  πέραν από την καταγραφή της υπέρβασης στο όριο ταχύτητας θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει επιπρόσθετες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων, τη μη χρήση της ζώνης ασφάλειας, τη μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο και την παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας.

Έχει αποδειχθεί μετά από έρευνες, μελέτες και επίσημα στατιστικά τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ότι στα σημεία όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες τροχαίας, μειώνονται σημαντικά τα τροχαία δυστυχήματα που αφενός σώζονται ανθρώπινες ζωές και αφετέρου δημιουργούνται σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Χαρακτηριστικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει παρατηρηθεί ότι σε απόσταση 500 μέτρων από τα σημεία εγκατάστασης των συστημάτων φωτοεπισήμανσης, έχουν μειωθεί οι οδικές συγκρούσεις σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 58% και 68%.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, έχει παρατηρηθεί ότι για κάθε 1000 κάμερες φωτοεπισήμανσης που εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο,  μειώνονται κατά 190 οι θανατηφόρες συγκρούσεις, κατά 1.130 οι οδικές συγκρούσεις και κατά  330 οι σοβαροί τραυματισμοί.   Στην Ιρλανδία με πληθυσμό 4.5 εκατομμύρια, με 53 συσκευές τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συστήματος διασώθηκαν σε ετήσια βάση 24 ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, συγκεκριμένη μελέτη συμπεραίνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους σε κλίμακα 5:1 με ένα οικονομικό όφελος προς την οικονομία 70εκ.

Στην Κύπρο, στα μόλις 12 σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν οι συσκευές του συστήματος φωτοεπισήμανσης που λειτούργησε κατά το 2006-2007 επιτεύχθηκε  μείωση των οδικών συγκρούσεων κατά 53,5%.

Εκτός από τη μείωση των οδικών συγκρούσεων και τα θετικά που θα προκύψουν για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών,  η εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης,  θα έχει και οφέλη προς την οικονομία της χώρας, καθώς είναι δεδομένο ότι κάθε απώλεια ζωής ή  τραυματισμός συνεπεία οδικών συγκρούσεων έχει αρνητικές επιπτώσεις προς την οικονομία. Συγκεκριμένα το κόστος των οδικών συγκρούσεων  για το 2019 όπου σημειώθηκαν 52 θανατηφόρα δυστυχήματα, 340 σοβαροί τραυματισμοί και  343 ελαφριοί τραυματισμοί, ανήλθε στα €210,3εκ ευρώ.  Εάν συνυπολογιστεί η πενταετία 2015-2919 το κόστος φθάνει το €1.1δις.

Ο υπολογισμός αυτός, γίνεται στη βάση δεδομένων τα οποία αναλύονται σε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το εξωτερικό κόστος των μεταφορών στην οποία καταγράφεται ότι για την Κύπρο το οικονομικό κόστος, ανά θανατηφόρο είναι €1,83εκ, ανά σοβαρό τραυματισμό €315,000, και ανά ελαφρύ τραυματισμό στις €25,000 περίπου.

Συνεπώς εάν πετύχουμε έστω και 20% μείωση θανατηφόρων δυστυχημάτων, σοβαρών και ελαφριών τραυματισμών  μέσω του συστήματος αυτού, εκτός από τη διάσωση ανθρώπινων ζώων, το οικονομικό όφελος σε ετήσια βάση προς την οικονομία  μέσω του συστήματος αυτού θα ξεπερνά τα €41 εκατομμύρια.

Οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλές  για την εγκατάσταση του συστήματος και είμαστε αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητα του, το οποίο σε συνδυασμό με άλλες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου για την οδική ασφάλεια για το 2021-2030, όπως η αύξηση των ποινών, η αύξηση ελέγχων νάρκοτεστ,  η βελτίωση του τρόπου και ελέγχου για την απόκτηση άδειας οδήγησης, η μείωση των ορίων ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές και όλων των άλλων δράσεων και πολιτικών, όχι μόνο θα σωθούν ανθρώπινες ζωές αλλά θα επιφέρουν και σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια 2021- 2030 ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς έχοντας ένα σημαντικό εργαλείο, το σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο θα συνεισφέρει σημαντικά προς επίτευξη των στόχων μας με κύριο την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η επιτυχία της υπογραφής της Σύμβασης οφείλεται στη συλλογική και άοκνη προσπάθεια πολλών εμπλεκόμενων Υπουργείων και Τμημάτων του κράτους για πάρα πολλά χρόνια. Για αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν με κάθε τρόπο στην επίτευξη αυτού του επιμέρους στόχου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω  τόσο την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη όσο και την Αστυνομία Κύπρου για την όλη συνεργασία και να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Υπηρεσιών κ. Μάρκο Μάρκου και τους λειτουργούς του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου ως η Αναθέτουσα Αρχή.