Συμμετοχή Γιάννη Καρούσου στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ

Συμμετοχή Γιάννη Καρούσου στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λουξεμβούργο.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο Υπουργός Μεταφορών παρουσίασε Διακήρυξη για την αεροπορική συνδεσιμότητα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Κύπρου και ετοιμάστηκε από κοινού με 7 άλλα κράτη μέλη της ΕΕ – την Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και τη Ρουμανία – τα οποία επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τη συνδεσιμότητά τους.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Καρούσος, αφού επεσήμανε ότι ο τομέας των αερομεταφορών έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα μεταφορών από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, τόνισε ότι η Κύπρος, λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της, έχει επηρεαστεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ όσον αφορά τη συνδεσιμότητά της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης.  Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι με τη Διακήρυξη επιδιώκεται η ετοιμασία ενός προσωρινού σχεδίου δράσης με χρονικό ορίζοντα τριών χρόνων για να βοηθηθεί ο τομέας να ανακάμψει. Παράλληλα, σημείωσε ότι επιδίωξη στο Σχέδιο Δράσης είναι να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τομέα των αερομεταφορών και που επηρεάζουν αρνητικά τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους, τους διαχειριστές αερολιμένων και άλλες συναφείς υπηρεσίες αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονταν σημαντικά θέματα μεταφορών.  Μεταξύ άλλων, τους Υπουργούς απασχόλησε ο Κανονισμός για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+ και η Οδηγία για τη χρήση των ενοικιαζόμενων οχημάτων. Οι Υπουργοί υιοθέτησαν επίσης Συμπεράσματα αναφορικά με το ρόλο των σιδηροδρομικών μεταφορών στην προώθηση των έξυπνων και βιώσιμων μεταφορών, καθώς και Συμπεράσματα σε σχέση με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Μεταφορών κατέληξαν σε συμφωνία για τη θέση του Συμβουλίου («γενική προσέγγιση») σε σχέση με τον Κανονισμό για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 2+. Σε παρέμβασή του, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι παρόλο που κάποιες πρόνοιες στο κείμενο για την μεταρρύθμιση του εν λόγω τομέα παραμένουν περίπλοκες με ψηλό διοικητικό κόστος, εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο κείμενο σε αριθμό θεμάτων σε μια προσπάθεια επίτευξης κοινής προσέγγισης, η Κύπρος μπορεί να υποστηρίξει τη συμβιβαστική πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι ‘27’ συμφώνησαν, επίσης, σε κοινή θέση σε σχέση με την Οδηγία για τη χρήση των ενοικιαζόμενων οχημάτων για μεταφορά εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεωρημένη Οδηγία, τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρήση στο έδαφός τους ενοικιαζόμενων οχημάτων από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί κανόνες ταξινόμησης και οι λοιποί κανόνες στο εν λόγω κράτος μέλος. Σημειώνεται ότι λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της, η χώρα μας δεν επηρεάζεται από την εν λόγω πρόνοια της αναθεωρημένης Οδηγίας.

Σε ό,τι αφορά στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές, σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Καρούσος ανέφερε ότι επιδίωξη της εν λόγω Στρατηγικής είναι να καθοδηγήσει τον τομέα των μεταφορών για τα επόμενα χρόνια, με φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών.  Για να επιτευχθεί αυτό, σημείωσε ο κ. Υπουργός, οι δράσεις και οι πολιτικές θα πρέπει να είναι καλά στοχευμένες και να αποφεύγονται αποφάσεις που δεν συνάδουν με τους στόχους που έχουν τεθεί.  Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε εμφαντικά ως παράδειγμα, την πρόνοια που περιλαμβάνεται στο Πακέτο Κινητικότητας Ι, για υποχρεωτική επιστροφή των οχημάτων στην έδρα τους, με αποτέλεσμα να γίνονται αχρείαστα ταξίδια άδειων φορτηγών, με πάρα πολλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, και αναφερόμενος στις επιπτώσεις που βίωσε, και συνεχίζει να βιώνει, η Κύπρος, ο Υπουργός Μεταφορών έθεσε εκ νέου το θέμα της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Με αφορμή την παρουσία του στο Συμβούλιο Μεταφορών, ο κ. Καρούσος είχε διμερείς επαφές με ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε στην έδρα της ΕΕ με την Επίτροπο Μεταφορών κα Αδίνα Βαλεάν και τον Γενικό Δ/ντη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών κ. Χένρικ Χολολέι. Παράλληλα, στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Έλληνα Υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Φινλανδό Υπουργό Μεταφορών κ. Τίμο Χαράκκα, καθώς και επαφές με άλλους Υπουργούς Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια των διμερών επαφών συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που αφορούν στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτροκίνησης, του χρηματοδοτικού προγράμματος Ενώνοντας της Ευρώπη 2 (CEF 2) και του Πακέτου Κινητικότητας Ι.