Συμμετοχή Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στη Σύνοδο Αεροπορικών Μεταφορών, στην Τουλούζη

Συμμετοχή Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στη Σύνοδο Αεροπορικών Μεταφορών, στην Τουλούζη

Στη Σύνοδο Αεροπορικών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε από τη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ, στην Τουλούζη, συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος. Κύρια θέματα στην ατζέντα της Συνόδου ήταν η ανθεκτικότητα των αερομεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19, όπως επίσης και η ανάγκη μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα.

Σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Κύπρος, ως νησιώτικο κράτος στη Μεσόγειο, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια ώρα, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών, η Κύπρος εξαρτάται από τις αερομεταφορές για τη συνδεσιμότητά της με τα υπόλοιπα κράτη, σημειώνοντας πως, σε συνδυασμό με τον τομέα του Τουρισμού, οι αερομεταφορές συνιστούν το 20% του ΑΕΠ της χώρας.

Για αυτούς τους λόγους, συνέχισε ο κ. Καρούσος, η Κύπρος στηρίζει τα φιλόδοξα σχέδια απανθρακοποίησης, δεδομένου ότι αυτά «θα επιτρέψουν την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη των αερομεταφορών και της οικονομίας μας ως σύνολο. Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση για όλα τα κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από την αεροπορική συνδεσιμότητα».

Τέλος, αναφερόμενος στη Διακήρυξη για την Αεροπορική Συνδεσιμότητα, ο Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι σε αυτήν σκιαγραφούνται οι βασικοί πυλώνες που θα πρέπει να καθοδηγήσουν τις μελλοντικές μας ενέργειες για το θέμα. Ήδη 13 ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας των προνοιών της Διακήρυξης και πολύ σύντομα η Κύπρος θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του Συνεδρίου για την Αεροπορική Συνδεσιμότητα, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου στην Κύπρο.