Συμμετοχή Υπ. Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετοχή Υπ. Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων συμμετείχε στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Δεν μπορούμε να έχουμε αεροπορική βιομηχανία χωρίς επιβάτες και για αυτό τον λόγο πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο επιβατικό κοινό» δήλωσε στους ομολόγους του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κ. Υπουργός, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης στον τομέα των μεταφορών, το οποίο θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων ή πανδημιών, επεσήμανε ότι  η προσπάθεια  δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών αλλά θα πρέπει να δοθεί παράλληλα έμφαση και στον τομέα μεταφορών των επιβατών.

«Η Κύπρος καλωσορίζει και υποστηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται για την μεταρρύθμιση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.  Όσον αφορά στον προγραμματισμό των πτήσεων θα πρέπει όπως, πέραν από την εκτίμηση του σχετικού κόστους, να ληφθούν υπόψη και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες» επεσήμανε ο κ. Υπουργός.

Σε παρέμβασή του ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι έχουν παρέλθει εννέα μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ευρώπη και ακόμη δεν υπάρχει μία ομοιόμορφη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.  Για αυτό τον λόγο, η Κύπρος έχει κυκλοφορήσει ένα έγγραφο θέσης στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά συστατικά αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.  Επεσήμανε επίσης ότι τα νησιωτικά κράτη μέλη, όπως η Κύπρος, που εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αεροπορικές μεταφορές, επηρεάζονται δυσανάλογα και κάλεσε την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις αεροπορικές μεταφορές προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές κρίσεις γεφυρώνοντας παράλληλα τα υφιστάμενα κενά και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Υπουργός εισηγήθηκε όπως,  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών  όπως το blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη που αφορούν στη λήψη δεδομένων και διευκολύνουν την εκτέλεση προηγμένων αναλυτικών στοιχείων και επαληθεύσεων.  «Προτείνουμε τη διαμόρφωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών απαιτήσεων εισόδου με βάση κοινά συμφωνημένα επιδημιολογικά κριτήρια. Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας εντοπισμού επιβατών και την ανάπτυξη εργαστηριακών ελέγχων με γρήγορο αποτέλεσμα πριν την αναχώρηση» κατέληξε ο κ. Καρούσος.

Τέλος, ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η Κύπρος εφάρμοσε τις συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή που αφορούν στον τομέα των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Αναφερόμενος στις θαλάσσιες μεταφορές ο κ. Καρούσος είπε ότι από τον Μάιο του 2020 περίπου 5000 ναυτικοί έχουν επαναπατριστεί ή κατάφεραν να επιστρέψουν στην εργασία τους μέσω της Κύπρου.

«Η Κύπρος εκφράζει την ετοιμότητά της να συντονίσει τις προσπάθειες, μαζί με όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ναυτιλιακή κοινότητα, για την ανακούφιση των ναυτικών και τη διευκόλυνση των αλλαγών του πληρώματος και παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί και να συμβάλει στην προσπάθεια καθορισμού ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης  που αφορά στις μεταφορές» κατέληξε ο κ. Υπουργός.