Συνάντηση Γιάννη Καρούσου με τον Έλληνα ομόλογο του

Συνάντηση Γιάννη Καρούσου με τον Έλληνα ομόλογο του

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε χθες στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή με τον οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα που αφορούν στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του κ. Καραμανλή, ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις και εισηγήσεις που αφορούν στο ευρύ φάσμα της ηλεκτροκίνησης.  Οι δύο πλευρές αλληλοενημερώθηκαν τόσο για τους στόχους που έχουν θέσει όσο και για τις πρακτικές που ακολουθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών και αποφασίσθηκε όπως συνεχίσουν τη στενή μεταξύ τους συνεργασία με απώτερο σκοπό την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των επαφών των δύο μερών συζητήθηκε επίσης το θέμα της Διακήρυξης για την αεροπορική συνδεσιμότητα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Κύπρου και ετοιμάστηκε από κοινού με 7 άλλα κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  Επιπρόσθετα συζητήθηκαν μία σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις μεταφορές, τις υποδομές και άλλα δημόσια έργα.

Στην ευρεία σύσκεψη της διμερούς ομάδας εργασίας συμμετείχαν από πλευράς της Κύπρου ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και από πλευράς της Ελλάδας ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Μεταφορές και ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τέλος, έχοντας ως γνώμονα τη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας  που υπάρχει μεταξύ των δύο Υπουργείων, οι κύριοι Καρούσος και Καραμανλής συζήτησαν διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Υπουργείων.