Συνάντηση ΥΜΕΕ με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Συνάντηση ΥΜΕΕ με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε σήμερα με κοινή αντιπροσωπεία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των διαδικασιών που υιοθετούνται για σκοπούς υλοποίησης έργων από το Υπουργείο με γνώμονα την αξιοποίηση εκείνων των μεθόδων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα στα έργα που εκτελούνται από το κράτος, πάντοτε εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του ΕΤΕΚ, η οποία συμπεριλαμβάνει την εκ των προτέρων περαιτέρω ενίσχυση της διαβούλευσης ώστε η προώθηση της υλοποίησης των έργων να γίνεται με τις καταλληλότερες μεθόδους, ανάλογα και με τον τύπο του έργου.

Ενόψει των πιο πάνω αποφασίστηκε όπως καταγραφούν άμεσα από πλευράς του Υπουργείου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων και προωθηθούν προς το Επιμελητήριο οι ανάγκες που υπάρχουν για οικοδομικά έργα που θα υλοποιηθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για σκοπούς στέγασης κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών σε ορίζοντα τριετίας.

Τέλος, έχει τεθεί ως στόχος όπως κατόπιν διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Υπουργείου και ΕΤΕΚ, να συμφωνηθούν οι βέλτιστες διαδικασίες που θα πρέπει υιοθετηθούν ανά περίπτωση για υλοποίηση των έργων που προγραμματίζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ανάλογα με τον τύπο του έργου, θα τύχει αξιοποίησης από το Υπουργείο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η μέθοδος του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.