Συνάντηση ΥMEE με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου

Συνάντηση ΥMEE με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είχε σήμερα συνάντηση γνωριμίας με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τον κ. Καρούσο για τους στόχους και τις επιδιώξεις του νεοσυσταθέντος Συνδέσμου και αντηλλάγησαν διάφορες απόψεις που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως εναλλακτικού καυσίμου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάκης Κετώνης και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Ηρακλείδης αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να περιλαμβάνει τη χρήση καυσίμων υδρογόνου στις μεταφορές.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η αξιοποίηση του υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις επιλογές για επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούν τα οχήματα. Για αυτό τον λόγο, ανέφερε ο κ. Καρούσος, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η πιθανότητα εξεύρεσης τόσο ερευνητικών όσο και επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την  αξιοποίηση και την ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών Υδρογόνου και καυσίμου Υδρογόνου στις οδικές μεταφορές.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως συνεχιστούν οι επαφές των δύο μερών καθότι ο στόχος της μείωσης της χρήσης των συμβατικών καυσίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι κοινός.