Σχέδιο Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου 2021 – 2023

Σχέδιο Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου 2021 – 2023

Ο στόχος και το όραμα είναι η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως ασφαλούς και αξιόπιστου μέσου διακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας 

Τις βασικές πρόνοιες του «Σχεδίου Δράσης της Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου»  ανέπτυξε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, στην παρουσία της Δημάρχου Ποδηλάτου Λευκωσίας και Πρέσβειρας Οδικής Ασφάλειας κας Μαρίνας Κυριάκου και του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Γιώργου Γεωργίου.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «προσπάθεια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων είναι η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως  ασφαλούς και αξιόπιστου μέσου διακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας».  Επισήμανε, παράλληλα, ότι «η ποδηλασία προάγει την αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και τη βελτίωση της υγείας,  μειώνει τους αέριους ρύπους, μειώνει τον αστικό θόρυβο, εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου».

Αναφερόμενος στο «Σχέδιο Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023», ο κ. Καρούσος υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ, για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, όπως δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Εφιστώντας την προσοχή στην ανάγκη λήψης δραστικών αποφάσεων που θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο κ. Υπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι «στα μέτρα και πολιτικές που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου 2020, είναι και η «μετατόπιση οχηματικών διακινήσεων σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς μέσω πολιτικών και μέτρων».

«Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», είπε ο κ. Καρούσος, «μέσω του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, εργάζεται επισταμένα για αναδιαμόρφωση των δημοσίων συγκοινωνιών. Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, με τις μικρές αποστάσεις και το μεσογειακό κλίμα, το ποδήλατο μπορεί να καταστεί εναλλακτική επιλογή διακίνησης, πέραν από μέσο άθλησης και ψυχαγωγίας».

Παρουσιάζοντας το «Σχέδιο Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023», ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 4 εκατομμύρια και αφορά στις ακόλουθες 17 δράσεις:

1)    Επέκταση των ποδηλατικών υποδομών, ιδιαίτερα αυτών που οδηγούν σε όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτηρίων, αθλητικά, εμπορικά και διοικητικά κέντρα.

2)    Μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα  σε γειτονιές και στους ιστορικούς πυρήνες ή πυρήνες ειδικού χαρακτήρα, καθώς επίσης στα κέντρα των πόλεων προκειμένου να είναι ασφαλέστερη και φιλικότερη η χρήση του ποδήλατου στο οδόστρωμα.

3)    Παραχώρηση / ανάκτηση πλάτους οδοστρώματος από τις οχηματικές λωρίδες κυκλοφορίας για δημιουργία ποδηλατολωρίδων σε επιλεγμένες οδικές αρτηρίες.

4)    Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για ποδηλάτες όπως κατάλληλο σύστημα σήμανσης και ρύθμιση φαναριών για εξασφάλιση συνεχούς ροής.

5)    Ημέρα χρήσης ποδηλάτου π.χ. Κυριακή, (car-free Sundays) και ενδεχόμενο κλείσιμο του κέντρου κάθε πόλης για αποκλειστική χρήση για ποδήλατα μια φορά τον μήνα, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές.

6)    Εφαρμογή συστήματος ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων με ευνοϊκούς όρους ή δανεισμού ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία.

7)    Ελεύθερη μεταφορά των ποδηλάτων από τα οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας.

8)    Δημιουργία χάρτη ποδηλατικών υποδομών διαθέσιμου μέσω εφαρμογών τηλεφώνου είτε άλλων συσκευών πλοήγησης και μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης της κυκλοφορίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

9)    Κατασκευή στεγασμένων και ασφαλών ποδηλατοστασίων.

10)  Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης των εργαζομένων να μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας με το ποδήλατο θα: (α) υποδειχθούν χώροι κατασκευής αποδυτηρίων στα ιδιόκτητα κυβερνητικά κτίρια και (β) στα νέα κυβερνητικά κτίρια που είτε θα αγοραστούν είτε θα ενοικιαστούν θα λαμβάνεται πρόνοια για ύπαρξη αποδυτηρίων και ποδηλατοστασίων.

11)  Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προωθηθεί η πολιτική για κατασκευή αποδυτηρίων / ντουσιέρων και ποδηλατοστασίων σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, στα εμπορικά κέντρα, στα ξενοδοχεία κ.λπ. με σκοπό την ενθάρρυνση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα να μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας τους με ποδήλατο.

12)  Προώθηση του σχεδίου «Πάω στη δουλειά με το ποδήλατο».  Οι εταιρείες που προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου από τους εργαζομένους τους ως μέσο μεταφοράς  ή /και διαθέτουν  εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν τους επισκέπτες ποδηλάτες, θα αξιολογούνται και θα λαμβάνουν σχετική Πιστοποίηση η οποία θα αποτελεί ένδειξη ότι συμβάλλει προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της δράσης της και ενισχύει έτσι την κοινωνική εταιρική της ευθύνη.

13)  Σχέδιο κινήτρων και επιχορήγησης αγοράς καινούριου ποδηλάτου και επιχορήγησης επισκευής και συντήρησης ποδηλάτου.

14)  Δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για το ποδήλατο όπου θα υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ειδικές αναφορές στα σχέδια επιχορήγησης, στις υφιστάμενες ποδηλατικές διαδρομές, στο σχέδιο Πιστοποίησης εταιρείας  “Πάω στη δουλειά με το ποδήλατο” – Bike2Work,  ενημέρωση για ποδηλατικές εκδηλώσεις και δράσεις.

15)  Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικών μαθημάτων εκμάθησης της ορθής χρήσης του ποδηλάτου και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και την καλλιέργεια κουλτούρας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ταινίες, βιωματικά εργαστήρια  και γενικά προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τη χρήση του ποδηλάτου.

16)  Επικαιροποίηση σημάνσεων και προτύπων π.χ. όπου χρειάζεται να αντικατασταθούν καθοδηγητικές πινακίδες σε σχέση με τους ποδηλατοδρόμους κ.λπ.

17) Αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων για υπηρεσιακή χρήση στις κυβερνητικές υπηρεσίες.  Σε πρώτη φάση θα αγοραστούν 100 ποδήλατα.

Πέραν από τα πιο πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υλοποιεί επιπρόσθετα έργα και δράσεις από κρατικούς πόρους και παράλληλα διεκδικεί και  κονδύλια από την ΕΕ για την περαιτέρω υλοποίηση έργων.

«Με τις πιο πάνω δράσεις το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εγκαινιάζει την προσπάθεια αλλαγής στην κουλτούρα μετακίνησης των πολιτών και ένταξης του ποδηλάτου στην καθημερινότητά τους» τόνισε ο κ. Καρούσος.

Η Δήμαρχος Ποδηλάτου Λευκωσίας και Πρέσβειρα Οδικής Ασφάλειας κα Μαρίνα Κυριάκου στον σύντομο χαιρετισμό της ανέφερε ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την προώθηση ήπιων μέσων μεταφοράς.  Η χρήση του ποδηλάτου, όπως έχει ήδη αποδειχθεί σε πολλές πόλεις στον κόσμο, βοήθησε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, και τις βοήθησε να αποκτήσουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Γιώργος Γεωργίου, αφού ευχαρίστησε, εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας τον Υπουργό Μεταφορών για την πρωτοβουλία που έλαβε για την προώθηση των πρωτοπόρων δράσεων που αφορούν στην ποδηλασία, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία θα παράσχει την κάθε δυνατή βοήθεια για στήριξη του συγκεκριμένου οράματος.  «Τελικά όλα είναι τόσο απλά και λογικά όσο και το ίδιο το ποδήλατο, φτάνει να υπάρχει όραμα, και όπως φαίνεται υπάρχει όραμα» κατέληξε ο κ. Γεωργίου.