Τελετή Βράβευσης Αθλητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας – Χαιρετισμός Γ.Καρούσου

Τελετή Βράβευσης Αθλητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας – Χαιρετισμός Γ.Καρούσου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στην τελετή βράβευσης των αθλητών και αθλητριών  της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.  Είναι ήδη ευρέως γνωστό ότι η ενίσχυση της πολυτροπικότητας των διακινήσεων και η ουσιαστική μεταστροφή του πολίτη στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και το ποδήλατο, αποτελεί μέρος της Στρατηγικής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Η προώθηση της ποδηλασίας ως μέσου διακίνησης στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει θέσει ως μέρος της πολιτικής του την παροχή διάφορων επιλογών για τις διακινήσεις στην πόλη και ως εκ τούτου ενισχύει τις οποιεσδήποτε προσπάθειες που έχουν ως στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη.

Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προχώρησε στη σύσταση του Συμβουλίου  Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για χάραξη της γενικότερης πολιτικής για την ποδηλασία.  Κάποιες από τις ενέργειες που έχουν προωθηθεί από το Υπουργείο αφορούν, μεταξύ άλλων, η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με ειδικό κεφάλαιο για την οδήγηση με ποδήλατο και η υιοθέτηση νέων προτύπων σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της χρήσης του ποδηλάτου, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενέταξε για την περίοδο 2021-2023 πακέτο 17 δράσεων ύψους €4 εκ. περίπου.  Κάποιες από τις δράσεις αυτές αφορούν στο Σχέδιο Κινήτρων για την Αγορά Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 – 2023, στην επέκταση των ποδηλατικών υποδομών, στην κατασκευή στεγασμένων και ασφαλών ποδηλατοστασίων και στη δωρεά μεταφορά ποδηλάτων από τις δημόσιες μεταφορές.  Όσον αφορά το Σχέδιο Κινήτρων για την Αγορά Ποδηλάτου, το οποίο είχε καταρτιστεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, το Συμβούλιο Προώθησης Ποδηλάτου και διάφορους άλλους σχετικούς φορείς, οι πολίτες το αγκάλιασαν με ιδιαίτερη θέρμη.  Συγκεκριμένα για το 2021 υποβλήθηκαν 7500 αιτήσεις επιχορήγησης, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό αιτήσεων που είχε αρχικά υπολογιστεί.  Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ενασχόληση των πολιτών με την ποδηλασία, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων άρχισε ήδη την επεξεργασία του επόμενου Σχεδίου Κινήτων για την Αγορά Ποδηλάτου το οποίο θα ανακοινωθεί εντός του 2022.

Κυρίες και κύριοι,

Η ποδηλασία διασφαλίζει την προσβασιμότητα και την κινητικότητα σε όλους τους πολίτες (κοινωνική διάσταση), επιτυγχάνει τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (περιβαλλοντική διάσταση) και συμβάλλει στην ανάπτυξη διασφαλίζοντας προσιτό κόστος για τους χρήστες (οικονομική διάσταση). Οι τρεις αυτοί πυλώνες ουσιαστικά ορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεπώς και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η προώθηση της ποδηλασίας  εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, όπως δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.  Σημειώνεται ότι, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα  ανέρχονται στα 4 εκ. τόνους ετησίως από τις οποίες το   49% προέρχονται από τις Μεταφορές.  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων έχει υιοθετήσει ως πολιτική του, την ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως  ασφαλούς, υγιεινού και αξιόπιστου μέσου διακίνησης αλλά και άθλησης. Η ποδηλασία προάγει αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, μειώνει τους αέριους ρύπους, μειώνει τον αστικό θόρυβο, και συμβάλλει στη μείωση της φθοράς των οδοστρωμάτων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μαζί με τους ομολόγους μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε συνυπογράψει τον Μάιο του 2021 τη Διακήρυξη της Βιέννης καθώς και το εγχειρίδιο για τον πανευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση της ποδηλασίας.  Για να επιτύχουμε το όραμά μας, έχουμε καθορίσει τους στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί από αυτούς είναι:

α) να διπλασιαστεί ο αριθμός χρηστών του ποδηλάτου σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) να αναβαθμιστεί το σύστημα μεταφορών παρέχοντας τον κατάλληλο χώρο υπέρ της ποδηλασίας και του περπατήματος.

γ) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι υποδομές για την ποδηλασία και το  περπάτημα.

δ) Μέσω καθορισμού εθνικών σχεδίων, στόχων, στρατηγικών και προγραμμάτων, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν εθνικές πολιτικές ποδηλασίας.

ε) Να αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια των ποδηλατιστών και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νεκρών και των σοβαρών τραυματισμών.

Αξίζει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι στους σχεδιασμούς όλων των πολεοδομικών έργων συμπεριλαμβάνονται και ποδηλατόδρομοι οι οποίοι, μεταξύ άλλων, συνδέονται και με τα εκπαιδευτικά, διοικητικά, αθλητικά και εμπορικά κέντρα.  Χαρακτηριστικά οι υφιστάμενες ποδηλατικές υποδομές πλησιάζουν τα 186 χιλιόμετρα και παράλληλα προωθείται η κατασκευή επιπρόσθετων 55 χιλιομέτρων σε παγκύπρια βάση.  Παράλληλα στο πλαίσιο της υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προγραμματίζεται η κατασκευή επιπρόσθετων 18 χιλιομέτρων ποδηλατοδρόμων στη Λεμεσό καθώς επίσης 23 χιλιομέτρων ποδηλατοδρόμων στη Λάρνακα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα πλεονεκτήματα της ποδηλασίας είναι πολλαπλά και θεωρώ ως πολύ σημαντικό όπως ο κάθε ένας από εμάς να προσπαθήσει να εντάξει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στο συγκεκριμένο αυτό άθλημα.  Η ποδηλασία είναι μια άσκηση χαμηλού αντικτύπου, που μπορούν να απολαύσουν άτομα όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά έως ενήλικες και μάλιστα προχωρημένης ηλικίας. Η ποδηλασία αποτελεί ένα από τους ευκολότερους και τους πλέον οικονομικούς τρόπους άσκησης και οι χρήστες του ποδηλάτου μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του μέσου διακίνησης σχεδόν οπουδήποτε και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

H ποδηλασία είναι ένα αερόβιο άθλημα που προσφέρει στον χρήστη πολλαπλά οφέλη καθώς γυμνάζει όλο το σώμα.  Παράλληλα, ο ποδηλατιστής έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέα μέρη, και να απολαύσει τη συνεχόμενη αυτή εναλλαγή εικόνων μέσα από μία διαφορετική οπτική ματιά.  Για αυτό τον λόγο η ποδηλασία, πέραν από την σωματική άσκηση, παρέχει διάφορα επιπρόσθετα πολλαπλά οφέλη καθότι προσφέρει τροφή για το μυαλό και το πνεύμα.

Καταλήγοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ καλές ποδηλατικές επιτυχίες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και ελπίζω όπως ολοένα και περισσότεροι συμπατριώτες μας ενστερνιστούν τα οφέλη που έχει να προσφέρει το άθλημα της  ποδηλασίας και γίνουν μέλη της όμορφης αυτής ποδηλατικής οικογένειας.

Σας ευχαριστώ.