Την αξιοποίηση της τεχνολογίας των drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Την αξιοποίηση της τεχνολογίας των drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τρόπους για την αξιοποίηση της τεχνολογίας των drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες μελετά το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος είχε σήμερα την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη πιλοτικής πτήσης drone που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τη συμμετοχή έξι χωρών. Όπως ανέφερε ο κ. Καρούσος, το περιβάλλον και οι ανάγκες στις ταχυδρομικές υπηρεσίες μεταβάλλονται συνεχώς λόγω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες παγκόσμια καλούνται πλέον να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες που καθιστούν την εξυπηρέτηση των πολιτών καλύτερη και γρηγορότερη.

Σε δηλώσεις του μετά την επίδειξη, αναφερόμενος στην ακύρωση της απόφασης για αυτονόμηση των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επεσήμανε ότι αξιολογήθηκε πως τα Κυπριακά Ταχυδρομεία μπορούν να αναβαθμιστούν και να αναδιοργανωθούν ως μέρος της Κυβέρνησης. Η τεχνολογία και η καινοτομία, είπε ο κ. Καρούσος, αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας, υπογραμμίζοντας πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών των Κυπριακών Ταχυδρομείων και αναγνωρίζοντας πως τα drones αποτελούν μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη, μελετώνται τρόποι για ένταξή τους ως μια πιθανή εναλλακτική ή συμπληρωματική μέθοδος διεκπεραίωσης των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, όπως είναι η εξειδικευμένη παράδοση και η παροχή ταχυδρομικών και άλλων υπηρεσιών σε απομακρυσμένες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του ΥΜΕΕ εξετάζει τους Κανονισμούς που διέπουν τη χρήση των drones σε εθνικό επίπεδο, ώστε να προβεί σε αναπροσαρμογή τους εκεί και όπου χρειάζεται, με στόχο την εναρμόνισή της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.