Το ΥΜΕΕ  και το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισφραγίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους στον τομέα των μεταφορών

Το ΥΜΕΕ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισφραγίζουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους στον τομέα των μεταφορών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επισφράγισαν τη συνέχιση της συνεργασίας τους στον τομέα των μεταφορών, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.  Στόχος του Μνημονίου είναι η από κοινού συνεργασία για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευφυών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε, εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τον Υπουργό κ. Γιάννη Καρούσο και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιστημονική συνεργασία για μελέτη, έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων για την ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και την αποδοτικότερη διαχείρισή τους, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων υποδομών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και γενικότερα δράσεις για επίτευξη της ευρύτερης πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας, την παροχή εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο σε στελέχη του Υπουργείου, την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και την προσφορά πρακτικής εξάσκησης από το Υπουργείο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μέχρι σήμερα στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας «Κοίος», λέγοντας ότι η από κοινού συμμετοχή σε πιλοτικά και ερευνητικά έργα έχει ήδη αποφέρει λύσεις στις οποίες το Υπουργείο θα επενδύσει στα επόμενα χρόνια για καλύτερη διαχείριση των δικτύων μεταφορών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους και την επίτευξη μιας πράσινης και βιώσιμης οικονομίας. Μέσα από την ανανέωση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσθεσε, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των μεταφορών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και του Υπουργείου Μεταφορών, αποτελεί απόδειξη ότι η επένδυση στην έρευνα και το έργο που συντελείται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά έργα έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, στην κοινωνία, αλλά και στη διακυβέρνηση. Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες στην καθημερινότητα τους και στην οικολογική κρίση που είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι η παρέμβαση των Κέντρων Αριστείας όπως το «Κοίος» επιβάλλεται για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής μας, αλλά και για τη βιωσιμότητα των μεταφορών στη χώρα μας.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», καθώς επιφέρει θετικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας, πρόσθεσε, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από τους ερευνητές του «Κοίος» συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην πράσινη ανάπτυξη των συστημάτων μεταφορών. Καταλήγοντας, ο Καθηγητής Παναγιώτου, είπε ότι βασική επιδίωξη του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» είναι η σύναψη συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς κρίσιμων υποδομών, με στόχο τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και τη μετατροπή των συστημάτων τους σε πιο έξυπνα, αποδοτικά, πράσινα και ασφαλή για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις.

Μετά το πέρας της τελετής υπογραφής, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν τα εργαστήρια του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και της Eρευνητικής Mονάδας Ενεργειακής Αειφορίας – FOSS και συνομίλησαν με νέους ερευνητές για τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που επιτελούνται στα δύο κέντρα.